Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.10.1863
Helsingissä 30.10.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Nöyrin kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin tiedonannosta tämän kuun 15. päivältä. Sisältö vahvistaa sen toki ennestään tietämäni asian, ettei pidä uskoa mitään, mitä tässä kaupungissa kertoillaan. Korjatakseni aiemman laiminlyöntini minulla on kunnia lisätä onnitteluni siitä huomionosoituksesta, jonka Herra Kreivi on saanut vastaanottaa. Miten harvinaislaatuinen se onkin, se on kuitenkin vähäpätöinen asia verrattuna Herra Kreivin ansioihin isänmaan hyväksi työssä valtiopäivien ja valtaistuinpuheen aikaansaamiseksi. Näyttääpä näiden va...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
14.11.1863
Helsinki 14.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on jälleen suuri ilo kiittää kunnioittavimmin Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeestä lokakuun 24. päivältä. Havaitsen siitä, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi suhtaudu torjuvasti ehdotukseen, että senaatille annettaisiin lupa pyrkiä saamaan aikaan sellaisia sovitteluja säätyjen päätöksiin, joita voidaan pitää välttämättöminä näiden saattamiseksi lain muotoon. Toimeen ei voida kuitenkaan ryhtyä ilman säätyjen suostumusta. Se pitäisi tästä syystä ottaa ensin puheeksi senaatin istunnossa, ja olen ottanut vapauden huolehtia siitä, että näi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.11.1863
Pietarissa 6./18.11.1863   [ranskaksi] Herra Senaattori    Aloitan kirjeeni pyytämällä Teitä suomaan suopeasti anteeksi sen, että kirjoitan Teille kielellä, joka ei ole omamme, mutta viidenkymmenenkahdeksan vuoden tottumuksen ansiosta sen käyttö on minulle helpompaa, ja kun on kirjeenvaihdossa Teidän kaltaisenne henkilön kanssa, haluaa antaa kynänsä luistaa sanoja etsiskelemättä. Minulla on ollut kunnia saada kaksi kirjettänne lokakuun 30. ja tämän kuun 14. päivältä ja olen Teille hyvin kiitollinen niistä yksityiskohtaisista tiedoista, jotka olette hyväntahtoisesti niissä minulle antanut. –...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1863
Helsingissä 21.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Olen juuri saanut Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeen 18. päivältä, mistä kunniasta esitän kunnioittavan kiitokseni. Jumalan tähden, ei rajoituksia siihen, mitä painovapauslaista annetaan säätyjen käsiteltäväksi. Siitä seuraa sota elämästä ja kuolemasta, ja siinä kaikki – kaikki ovat mukana yhtenä miehenä. Rajoitukset tässä asiassa vievät aseet järkevämpien käsistä. Pyydän nöyrimmästi myönteistä ja pikaista vastausta talonpoikaissäädyn alamaiseen anomukseen palkkioiden ennakoista. Jalosukuinen Herra Kreivi, suokaa hyväntahtoisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.11.1863
Pietari 12./24.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin. Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi ...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
26.11.1863
Helsingissä 26.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Sallikaa, Jalosukuinen Herra Kreivi, minun lisätä nöyrimmästi muutama sana painovapauslaista niihin muutamiin, jotka esitin kunnioittavasti viime kerralla. Koska senaatti on pysynyt komitean ehdotuksen kannalla: 1. painovapauslaki, joka koskee kotimaisia ruotsin- ja suomenkielisiä painotuotteita; 2. erityinen ulkomaista kirjallisuutta koskeva asetus, näyttää selvältä, että säädyt voivat saada käsiteltäväkseen vain ensiksi mainitun säädöksen, painovapauslain. Onnetonta kuitenkin olisi, jos säädyiltä aiottaisiin evätä oikeus käsitellä jot...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.12.1863
Helsingissä 23.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Päivän postissa lähtee vuoden 1864 tulo- ja menoarvioesitys Hänen Majesteettinsa Armollisesti tarkastettavaksi. Jalosukuinen Herra Kreivi suvainnee siitä havaita, että arvioitu valtiontalouden yleinen ylijäämä on vähäinen. Syynä on se, että valtion menoja on tänä vuonna kasvatettu noin 240 000 ruplaa. On kohtuutonta uskoa tulojen kasvavan samassa suhteessa. Ne on arvioitu vuodelle 1864 niin suuriksi kuin tarpeellisen turvallisuuden huomioon ottaen suinkin on voitu. Vaivais- ja työhuonerahaston osalta esitys on jopa tappiollinen, eikä tä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
31.12.1863
Helsingissä 31.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Hänen Majesteettinsa Armollista harkintaa varten lähtee senaatin esitys, joka koskee tehtailija A. W. Wahrenin anomaa lainaa. Esitys tehdään, koska ehdotukseen sisältyy kaksi nimenomaista poikkeamaa voimassa olevista säädöksistä; nimittäin: Että Suomen Pankilta otettava 80 000 ruplan laina Forssan [puuvillatehtaan] osakkeiden kiinnitystä vastaan voidaan myöntää 5 vuodeksi 2 vuoden sijasta, joka on pisin sallittu aika; tähän voidaan kuitenkin huomauttaa, että lainan uusiminen on yleinen tapa. Että laina voi olla koroton kaksi ensimmäistä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Pietarissa   Herra Senaattori J. V. Snellmanille. (Helsinkiin)  Suuriarvoinen Herra Senaattori!   Sen johdosta, että keisarillisessa senaatissa on esitetty erilaisia mielipiteitä vuoden 1864 tulo- ja menoarvioehdotuksen laadinnasta yleisen valtionrahaston sekä vaivais- ja työhuonerahaston osalta pohdittaessa keinoja viimeksi mainitun rahaston tulojen ja menojen välisen epäsuhteen korjaamiseksi, Herra Senaattori on minulle 23. joulukuuta 1863 osoittamassaan kirjeessä hyväntahtoisesti selvittänyt lähemmin syitä Herra Senaattorin senaatin enemmistön käsityksestä poikkeavaan mielipiteeseen täst...
Henkilöt: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.1.1864
Pietarissa 6.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä. En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on. Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevais...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: