Zedritz, Carl Edvard

Zedritz, Carl Edvard

1805–1859. Ruotsalainen filologi. Latinan kielen apulainen Upsalassa 1842, sittemmin roomalaisen retoriikan ja lyriikan professori.