Jakob, Ludwig Heinrich von

Jakob, Ludwig Heinrich von

1759–1827. Saksalainen valtiotieteellinen ja filo­sofinen kirjailija.