Falk, Axel Per

Falk, Axel Per

1821–1904. Ruotsalainen pedagogi. Toimitti 1849–50 Ny tidskrift för lärare och uppfostrare -lehteä. Kirkkoherra 1863.