Saksan kielen lehtoraatti, lausunto yliopiston konsistorissa 7.2.1857

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Tunnettua ja tunnustettua on, että opiskeleva nuoriso käyttää tuskin lainkaan hyväkseen yliopiston lehtoreita kielenopettajina, ja jokainen tilannetta tunteva tietää, että etenkin saksan kielen opettaja on ollut ja edelleenkin on täysin tarpeeton. Niinpä ainoa tapa, jolla tämän kielen lehtori voi olla hyödyksi, on nuorison johdattaminen saksalaisen kirjallisuuden pariin klassisten teosten oppineilla tulkinnoilla.

Tämän käsityksen pohjalta asetan ehdollepanossa ensimmäiselle sijalle maist. Collanin, jonka yleiset tieteelliset tiedot, kiinnostus kaunokirjallisuuteen ja runoilijan kyvyt mielestäni oikeuttavat hänet tähän sijaan ennen kilpahakijoitaan, kun hänen näyteluentonsa lisäksi oli erityisen erinomainen ja hän on sekä suorittamillaan tutkinnoilla ja julkaisemillaan ja todisteiksi esittämillään kirjoituksilla osoittanut sekä teoreettisen tietämyksensä kielestä että taitonsa käyttää sitä.

Toisen ehdokassijan annan urkuri Lagille, joka on suorittamillaan tutkinnoilla sekä taitavalla toiminnallaan Kuopion lukion saksanopettajana, mistä hän on saanut kiittävän todistuksen, osoittanut tuntevansa kielen ja osaavansa käyttää sitä, minkä hänen kielenhallintansa tunnen erityisesti monista hänen julkaisemalleni Litteraturbladetille tekemistään saksankielisten tekstien käännöksistä, ja jonka monipuolisen kirjallisen sivistyneisyyden, useiden nykykielten ja kansalliskirjallisuuksien tuntemuksen voin myös todistaa.

Kollegisihteeri Philippäeuksen kirjalliset tiedot havaitsen arvioiduksi hänen Pietarin yliopistolta saamassaan filologian kandidaatin tutkintotodistuksessa. Hänen näyteluentonsakin osoitti hänet hyvin perehtyneeksi saksalaiseen kirjallisuuteen ja kiitettävän kyvykkääksi esittämään ja kuulijoille välittämään sitä koskevia käsityksiä, mutta koska hänen antamansa näyte osoittaa, että häneltä puuttuu ruotsin kielen taito ja kyky ilmaista ajatuksiaan tällä kielellä, ja koska hän tästä syystä on ylivoimaisesta saksan kielen hallinnastaan huolimatta vähemmän sovelias haettavana olevaan virkaan, voidaan hänet mielestäni asettaa vain kolmannelle ehdokassijalle tämän viran täyttämistä varten.

En voi asettaa kyseenalaiseksi maisteri Maconin tieteellistä tietämystä enkä hänen kirjallista sivistystään. Koska hänen esittämänsä näytteet kuitenkin osoittavat, ettei hänen kirjallinen esitystapansa ole tavanomaista venäläis-saksalaista keskustelukieltä parempaa ja hän osoittautui luennoitsijana erityisen epäonnistuneeksi, olen tällä perusteella arvioinut, että kaikki hänen kilpahakijansa on asetettava hänen edelleen.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: