Rehbinderin apurahan myöntäminen, eriävä mielipide yliopiston konsistorissa 1.12.1858

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.12.1858
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Ilmaistakseni konsistorin enemmistön päätöksen vastaisen mielipiteeni anon, että pöytäkirjaan otetaan vastalauseenani seuraava lausunto:

Koska haettavaksi julistetun Rehbinderin apurahan hakijaksi on ilmoittautunut vain yksi henkilö, maisteri Edlund, ja kun yleisesti tiedetään, että yliopistossa on varsin useita nuoria miehiä, jotka voisivat tulla huomioon otetuiksi tämä apurahan saajina, olisi tämä apuraha julistettava uudelleen haettavaksi, jotta konsistori saisi tilaisuuden valita apurahan saajaksi useiden hakijoiden joukosta ansioituneimman. En voi myöskään yhtyä konsistorin tohtori Laguksen hakemusta koskevaan päätökseen, vaan toht. Lagus olisi mielestäni pitänyt ottaa maisteri Edlundin ohella huomioon apurahan hakijana. Koska näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja apuraha on julistettu edelleenkin haettavaksi, toht. Laguksen hakemuksen johdosta ei ole mielestäni tarpeen tehdä muuta päätöstä kuin se, että hakemus otetaan huomioon, kun konsistori tuonnempana tekee ratkaisun kyseessä olevan apurahan myöntämisestä.

Syyt tähän lausuntooni ovat: että kun konsistorin on apurahoilla kannustettava ansiokkaimpia niiden vastaanottajiksi, on aina toivottavaa, että mahdollisimman runsaasti hakijoita ilmoittautuu tavoittelemaan kulloinkin haettavaa apurahaa, ja tästä asiaintilasta taas seuraa itsestään selvästi, että apurahahakemuksia on otettava vastaan siihen ajankohtaan asti, jolloin konsistori tekee päätöksensä apurahan myöntämisestä, tai kunnes sen saamisen edellytyksiksi määrätyt tutkinnot on suoritettu tai muut näytöt annettu; ettei konsistorilla mielestäni ole oikeutta eikä sen pidä apurahojen parasta mahdollista käyttöä haittaavalla tavalla asettaa mielivaltaisia määräaikoja niiden hakemiselle; että ilmoituksia haettavina olevista apurahoista on näin ollen pidettävä vain tiedoksiantoina, joissa voidaan ilmoittaa myös ajankohta, jolloin konsistori aikoo päättää kulloisenkin apurahan myöntämisestä, vaikka ilmoitettua päivää ei voida pitää minkäänlaisena määräajan päättymispäivänä; ettei konsistoria voida pitää myöskään omasta puolestaan sidottuna tähän tiedoksiantoon, vaan sillä on siinä tapauksessa, että hakijoita on ilmoittautunut vain muutamia tai heidän ansionsa ovat suhteellisen vähäiset, oikeus harkintansa mukaan ilmoittaa uudella kuulutuksella, että ratkaisua on lykätty ja uusia hakemuksia voidaan jättää.

Konsistorilla on mielestäni oikeus menetellä toisin vain silloin, kun apurahan myöntämisajankohdan ohella myös tietty hakuaika on [apurahan säännöissä] määrätty. Rehbinderin apurahan myöntämisestä ei kuitenkaan ole tällaista määräystä annettu.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: