Otto Alfthanilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
24.10.1867
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö

Herra Senaattori ja Ritari J. V. Snellman

Helsinki

 

Herra Senaattori! [päiväämätön vuodelta 1867]

 

Saatuani aiemmin Herra Senaattorin suuresti kunnioitetun kirjeen lokakuun 15. päivältä sekä sen ohessa saapuneen täkäläisen Rothschild frèresin [Rothschild-veljesten pankkiiriliikkeen] lunastettavaksi asetetun 1 000 frangin vekselin olen myös saanut tämän kuun 18. päivänä lähetetyn sähkeen, johon heti vastasin seuraavasti [lainaus ranskaksi]:

”Odotan kirjettänne lähteäkseni sitten Landesiin tutkimaan tärpätin valmistusta ja männynpihkan keruuta.”

Herra Senaattorin toivomusta noudattaen lähden heti [Pariisin maailman-] näyttelyn päätyttyä ja tavaroiden pakkaamisen jälkeen noille seuduille. Olen tätä tarkoitusta varten hankkinut suosituksia useilta vaikutusvaltaisilta henkilöiltä sekä metsäammattimiehille että kauppiaille, jotka toimivat Bordeaux’ssa sekä tuon kaupungin ja Bayonnen välissä sijaitsevalla varsinaisella hartsintuotantoalueella, josta käytetään nimeä ”les Landes de Gascogne” ja jolla tätä teollista toimintaa on harjoitettu jo kauan sekä erinomaisen taitavasti että edullisesti.

Kävin äskettäin tällaisessa tuotantolaitoksessa Keski-Ranskassa (Sarthen departementissa), jossa toimiva laitos on aivan uusi, toiminnassa vasta vuodesta 1864; sieltä sain kuitenkin tietoja monista tämän teollisuuden perustamisvaiheeseen liittyvistä yksityiskohdista, joista tämän metsäteollisuuden haaran menestyksekäs käynnistäminen uudella alueella suuressa määrin riippuu.

Minulle on luvattu, että saan näyttelyn päättymisen jälkeen useita hartsiteollisuuden laite- ja tuotenäytesarjoja Itävallan, Ranskan, Portugalin ja Badenin näyttelytoimikunnilta. Hartsin valmistuksen ja pihkan keräämisen menetelmät ovat eri maissa hieman erilaisia, ja ranskalainen menetelmä lienee edullisin eräillä Suomen seuduilla, kun taas toisilla alueilla voisi pikemminkin suositella saksalaista järjestelmää, etenkin kun viimeksi mainittu perustuu ensisijaisesti kuusenpihkan käyttöön ja sen soveltaminen korottaisi kuusimetsien arvoa paljon tähänastista suuremmaksi.

Tällaista saksalaisen menetelmän mukaista kuusten osittaiseen kuorintaan ja pihkan vuosittaiseen keräämiseen perustuvaa hartsintuotantoa on jo harjoitettu Hiitolan pitäjän Ilmeen kappeliseurakunnassa vuodesta 1860 lähtien; ja tämän tehtaan tuotteita, pääasiassa olutpanimoille tarkoitettua ns. Bierpechiä, mutta myös tärpättiöljyä ja kimröökiä, on edelleenkin myyty kotimaassa ja viety ulkomaille.

Ranskalainen hartsinvalmistusmenetelmä vaatii tosin hieman enemmän työtä ja työntekijältä enemmän taitoa, mutta sitä käyttäen saadaan runsaammin ja puhtaampaa pihkaa ja se soveltuu pääasiassa mäntymetsiin, joita tähän saakka on hyvin vähän tuottavasti tuhottu kolomalla rungot tervaspuiksi.

Sisällytän tulevaan viralliseen matkaraporttiini yksityiskohtaisen tutkimuksen ja kuvauksen hartsinvalmistuksen erilaisista menetelmistä sekä niiden soveltuvuudesta eri seuduille ja erilaisiin oloihin Suomessa niin valtion kuin yksityishenkilöidenkin omistamilla metsämailla.

Ensisijaisesti merenkulkuun liittyvien Suomen vientitavaroiden tuntemuksen levittämiseen tarjoutuu tilaisuus ensi kesänä Le Havressa järjestettävässä kansainvälisessä merinäyttelyssä, jonka ohjelman rohkenen oheistaa.

Jokainen näytteillepanija saa ilmoittautua yksityisesti ilman hallitusvallan välitystä ja lähettää näytteille tuotteitaan, ja saatuaan tiedon vaikeista kuljetusyhteyksistä näyttelyn johto on luvannut, että suomalaisia tavaroita voidaan näyttelyyn lähettää ensi vuoden kesäkuun 1. päivään asti.

Ulkotiloista, jonne useimmat suomalaiset tuotteet voidaan asettaa näytteille, maksetaan vuokraa viisi frangia neliömetriltä; ja näin ollen voitaisiin hankkia joku paikallinen välittäjä rakentamaan pyramidi puutavaroista, terva- ja pikinäytteistä, pakkauslaatikoista sekä tynnyrinlaudoista ja vanneaihioista, puuastioista ym. ilman liian suuria kustannuksia, jos tavarat lähetetään sinne purjelaivalla ensi keväänä heti vesien auettua.

Toivon saapuvani takaisin Helsinkiin marraskuun lopussa ja pyrin joka tapauksessa uutterasti ja tarkkaavaisesti parhaan kykyni mukaan olemaan sen luottamuksen arvoinen, jota Herra Senaattori on niin hyväntahtoisesti minulle osoittanut.

Minulla on kunnia edelleenkin olla suurinta kunnioitustani ja arvostustani vakuuttaen

Herra Senaattorin nöyrin palvelija

Otto Alfthan.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: