Litteraturblad nro 11, marraskuu 1856: Sanomalehdet 1857

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.11.1856
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Tunnustaen olevamme velkaa monen lehdentoimituksen hyvyydelle, että ne lehdissään ilmoittavat Litteraturbladin jatkamisesta, luettelemme alla maassa vuonna 1857 ilmestyvät sanomalehdet.

Oulun Wiikko Sanomat on ollut yhteisen kansan valistamiseksi ahkeroiva lehti, sisällöltään mitä viattomin. Sitä toimitti jonkin aikaa E. Lönnrot ja hra pastori Bäckvall on kiitettävästi astunut hänen jalanjäljissään. Syystä voidaan siis valittaa lehden äkkikuolemaa, mikä toimituksen ilmoituksen mukaan on johtunut siitä, että toimitus ei lehden erioikeuden laajuudessa katso kykenevänsä pitämään sitä pystyssä.

Herra F. Polén jättää Suomettaren toimituksen, jota hän on johtanut kuusi vuotta. Herra P:lla ei ole sitä, mitä voidaan kutsua sujuvaksi kynäksi, mutta hän on kehittänyt esityksensä luotettaviksi ja selkeiksi ja sijoittuu siten hyvälle paikalle suomalaisten lehdentekijöiden joukossa. Hän on kestänyt monet vaikeat koettelemukset miehekkään rohkeasti ja vakavasti ja ansaitsee maanmiestensä korkeimman tunnustuksen. Oikeutetusti ylpeänä hän kernaasti mainitkoon jättävänsä 4 600 kappaleen levikkisenä sen lehden, jolla hänen se vastaanottaessaan oli 93 tilaajaa.

Sanomalehden toimittaminen tässä maassa ei todellakaan ole kadehdittava paikka. Myös omaisuudeksi katsottuna sanomalehtiprivilegio on niin epävarma, että sen voi menettää koska tahansa. Esimerkiksi sanomalehdestä saatu 1 200 hopearuplan tulo edustaa 6 prosenttia 20 000 ruplan pääomasta. Vaivalla hankittuna sellainen tulo riittäisi yhden henkilön elintarpeisiin. Mutta se ei anna mitään varmuutta huomispäivästä. Siksi ei pidä ihmetellä, jos kukaan ei rohkene antaa koko tulevaisuuttaan lehdentekijän niin epäkiitolliselle kutsumukselle, vaikka hän vakavissaan haluaisikin olla hyödyksi ja valmis jotain uhraamaan. Niin toivottavaa kuin olisikin, että herra Polénin kyvyt omaava mies voisi edelleen omistautua suomenkieliselle sanomalehdistölle, sitä ei kuitenkaan voi nykyisissä oloissa häneltä vaatia. Hän on jo uhrannut sen, mitä 999 tuhannesta pitää korvaamattomana, useita vuosia ja ansioita virkamiesuralle. Saakoon hän korvauksen maanmiesten tunnustuksesta. Sillä hän voi olla varma, että meidän kanssamme moni muistaa hänen nimensä kunnioituksella ja kiitollisuudella.

Myös niin hyvin toimitettu Lukemista Nuorisolle on lopettanut toimintansa. Sen toimittaja Eero Salmelainen on sitä vastoin ottanut huolekseen Lasten Suomettaren toimittamisen, mikä nyt ilmestyy itsenäisenä lehtenä.

Tulevaisuus näyttää, mitä uusi suomenkielinen virallinen lehti, Suomen Julkisia Sanomia, voi tarjota korvaukseksi mainituista Suomen sanomalehtikirjallisuuden menetyksistä. Sillä on ainakin kaikki mahdollisuudet suureen levikkiin, muun muassa hinta, 50 prosenttia matalampi kuin jo aiemminkin äärimmäisen matala suomalaisten lehtien hinta, minkä lisäksi sille ei panna mitään lähetysprosenttia.

Toinen uusi suomalainen sanomalehti nuorisolle, Aamurusko, ilmestyy Viipurissa kuulun P. Hannikaisen kiitettävästi toimittamana. On ilahduttavaa nähdä tämä kirjailija, jonka kirjallinen toiminta sitten Kanavan äkillisen häviön on ollut levossa, mainitussa lehdessä jälleen antautuneena isänmaallisen kirjallisuuden palvelukseen.

Myös Kuopiossa, missä Maamiehen Ystävä jo vuosi sitten lakkasi, ilmestyy nyt Kuopion Sanomia. Siten kuitenkin yhdeksän suomalaista sanomalehteä virallisen lisäksi käy päin tulevaa vuotta ja sen epävarmoja kohtaloita.

Maan ruotsalaisissa lehdissä on sattunut se muutos, että uutta lehteä Dagen on ilmoitettu julkaistavan Helsingissä kun taas Kuopio Tidningin julkaisu uhkaa loppua.

 

Suomalaiset sanomalehdet 1857:

Suometar 1 rupla postitse 1 rupla 15 kopeekkaa

Lasten Suometar 60 kop. postitse 69 kop.

Sanomia Turusta 50 kop. postitse 58 kop.

Kristillisiä Sanomia 50 kop. postitse 58 kop.

Sanan Lennätin 1 rupla postitse 1 rupla 15 kop.

Aamurusko, sanaisia lapsille 40 kop. postitse 46 kop.

Evankeliumillinen Sanansaattaja 50 kop. postitse 58 kop.

Rauhan Sanansaattaja 50 kop. postitse 58 kop.

Kuopion Sanomia 90 kop. postitse 1 rupla 5 kop.

 

Suomenruotsalaiset sanomalehdet 1857:

Helsingors T:gar 2 ruplaa, postitse 2 ruplaa 30 kopeekkaa.

Åbo Tidning 2 ruplaa, postitse 2 ruplaa 30 kop.

Åbo Underrättelser 2 r, postitse 2 r. 30 kop.

Wiborg, Tidning för litteratur,

handel och ekonomi 2 r., postitse 2 r. 30 kop.

Borgå Tidning 2 r. postitse 2 r. 30 kop.

Den Evangeliska Budbäraren 60 kop. postitse 69 kop.

Wasabladet 1 r. postitse 1 r. 15 kop.

Barntidningen Eos 1 r. postitse 1 r. 15 kop.

 

Lisäksi molemmat viralliset lehdet.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: