Karl Ludwig Michelet’lle 9.5.1843, ote kirjeestä (julkaistu Der Gedanke -lehdessä, Berliini 1861)

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Reaktio spekulaation uusinta käännettä vastaan näyttää tällä hetkellä saavuttaneen tavoitteensa. Tuskinpa näet enää voi kestää kauan ennen kuin laaja yleisö tuntee, mistä tuuli puhaltaa ja ajanhengen painostuksen myötä myös spekulaatio saa liikkumatilaa. Minusta on jo pitkään vaikuttanut siltä, että kaikki edistyminen saksalaisessa filosofiassa on mahdotonta niin kauan kunnes spekulaatio on päätendenssiltään omaksuttu kansakunnan yleiseen tietoisuuteen ja osoittanut siinä kykynsä. Kuilu, joka nyt erottaa saksalaisen tieteen kansallisesta tietoisuudesta, ei voi loppumattomiin kasvaa. Saksalaisille ominaisen tieteen, filosofian, on päästävä vaikuttamaan myös saksalaisessa kansakunnassa sen tietoisuutta täyttävänä ja kohottavana. Kantin jälkeen, voidaan väittää, ei kummankaan välillä ole ollut mitään yhteistä. Nyt spekulaatio tunkeutuu muokkaamaan kirkkoa ja valtiota sisältä käsin. Reaktion täytyy olla vahva (sillä perinne käyttää aina voimaa); sen voima on yleisen tietoisuuden voimaa. Aluksi on siis ennen kaikkea edistettävä sitä, että yleinen tietoisuus omaksuu filosofian hengen. Tätä tarkoitusta vastannee parhaiten täysin käytännöllinen suuntaus. En tiedä, aikooko Berliinin Philosophische Gesellschaftin lehti valita tämän käytännöllisen tien. Ei sovi kiistää, etteikö myös tieteiden yksityiskohtainen kehittely kuuluisi siihen; mutta esitystavan on silloin puhuteltava laajempaa sivistynyttä yleisöä. Vaikuttaa näet siltä, etteivät tieteen miehet tällä hetkellä onnistu pääsemään yhteisymmärrykseen, sillä dialektiikasta on tullut taitolaji ja jokainen rakentaa oman systeeminsä omien näkemystensä mukaisesti.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: