Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Editoitu teksti

Suomi

Oulussa 2.6.1866

 

Parahin Veli! 

 

Viime kirjeeni jälkeen olen saanut Veljeni kirjeen maaliskuun 16. päivältä moitteineen, joita en mielestäni ole ansainnut ja joiden takia pyydän saada lyhyesti vastata.

1. Kun kyseessä on suurehkon yhdistyksen perustaminen sellaisen lainan ottamiseksi, joka on määräpäivänä ja yhteisvastuullisesti maksettava, ihminen pystyy tekemään vain sen minkä voi eikä sitä mitä haluaa. Tuollaisen yhdistyksen vaarallisuus sellaisille henkilöille, joilla on jotakin menetettävää, lienee sitä paitsi jo käynyt kyllin selvästi ilmi.

2. Tarkoituksenani ei ole ollut marista titulus Dunckerin takia, vaan halusin vain ilmoittaa Veljelleni, että mies on sopimaton noin tärkeään tehtävään.

3. En tiedä koskaan syyllistyneeni hallitusvaltaan kohdistuvaan painostukseen enkä sen haukkumiseen, ja käytyäni lähettämäni kirjeet läpi en löydä niistä mitään kohtuullista perustetta minun syyttämisekseni sellaisesta.

 

Sain eilen Veljeltäni seuraavan sähkeen:

”Paikkakunnalla vaikeuksiin joutuneiden yritysten pelastamiseksi ota yhteys laamanni Pentziniin ja kolmanteen luotettavaan mieheen ja tarkastakaa liiketoiminnan tila. Antakaa lausunto niistä, jotka pystyvät selviytymään, sähkeitse perjantaina ennen kuutta iltapäivällä.”

Sen saatuani menin heti Pentzinin luo ja päätimme kutsua 3. mieheksi kauppaneuvos Bergbomin, ja lähetin yhteisen päätöksemme perusteella iltapäivällä seuraavan sähkeen:

 

Senaattori Snellman

Helsinki

 

”Kyseessä olevien yritysten liiketoiminnan tilan selvittäminen ei ole muutamassa tunnissa mahdollista. Jos hallitus haluaa antaa apua liiketoiminnan tilan parantamiseen täällä ollaan sitä mieltä, että lainaa tai maksujen lykkäystä voitaisiin myöntää kiinnitysvakuutta vastaan, joka hyväksyttäisiin luotettavien paikallisten miesten suorittaman tarkastuksen perusteella.”

Snellman.

 

Ja pyydän saada vahvistaa asian näin olevan.

Kun sähkeessä ei ollut ilmoitettu mitään nimiä, ei täältäkään voitu ilmoittaa mitään nimiä. Saadun tiedon mukaan yksitoista nimeä on anonut lainaa, jota on saadun tiedon mukaan luvattu 5 %:n korolla ja 5 vuoden maksuajalla! Kukapa ei näinä aikoina toivoisi voivansa käyttää tuollaista lainaa hyväkseen, ja kysyä pitäisi, kenellä on enemmän oikeutta sen saamiseen, sellaisella henkilöllä, jonka liiketoiminta on vakavaraisella pohjalla, vai sellaisella, joka on heittäytynyt kevytmielisiin keinotteluihin ja yrittää pitää niitä hengissä harkitsemattomilla tempuilla ja joutuu lopulta pulaan. Kyseessä on lähinnä se henkilö, joka nyt puuhailee harkitsemattomasti Helsingissä. Täällä nimeltä mainituista arvellaan H. E. Höckertin olevan toivottomassa tilanteessa, samoin ehkä Lundmanin. I. W. Fellmanin liiketoimet ovat niin mutkikkaita, ettei hänen todellista asemaansa kyetä arvioimaan. Laurellinkaan selviytymistä ei pidetä varmana, hänen osakkeillaan ei liene paljonkaan arvoa. Toisten mainittujen samoin kuin monien muidenkin on selviytyäkseen voitava saada lainaa vakuuksia tai kiinnitystä vastaan, sillä useimpien on mahdotonta jatkaa liiketoimiaan ilman vakuuksia vastaan saatavaa lainaa, kun useimmilla on merkittävän suuria maksamattomia saatavia rahvaalta ja muilta. Näin on etenkin siitä syystä, että vientitavaroiden, etenkin puutavaran, saaminen kaupaksi on melkein mahdotonta paitsi hinnoilla, joilla myyminen johtaa perikatoon.

Pyydän, että Veljeni käyttää tässä antamiani tietoja ainoastaan itse minua kompromettoimatta.

Meillä kotona Jumalan kiitos voidaan tavanomaisesti, ja pyydämme saada esittää sydämelliset terveisemme Veljelleni ja hänen perheelleen.

Veljeni altis

J. W. Snellman Gson

 

PS Olen merkinnyt saatavakseni Veljeltäni sähkeen lähettämisestä valtion laskuun

2/9 63 10 Smk 80 p.

ja eilisestä sähkeestä 16 ”

Yhteensä 26 Smk 90 p.

 

Olen parhaillaan matkalla Iin markkinoille, pyydän Veljeäni suomaan sen takia anteeksi kehnon kirjoitusasun.

Sama

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: