Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.10.1854
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsinki 16.10.1854

 

Herra J. V. Snellman G:son 

Oulu

 

Myöhäänpä vastaan tervetulleeseen kirjeeseesi tämän vuoden elokuun 19. päivältä, mutta kun siinä ei ollut mitään kiireellistä asiaa, olen lykännyt kirjoittamista, kunnes tämän mukaan liittämäni kirje isälle antoi minulle aiheen ja muistutti kirjoittamisesta.

Mitä tulee kyselemääsi Pandoran vakuutusmaksun palautukseen haaksirikon aiheuttamien kustannusten osalta, en usko, että Nadešda[-yhtiö] olisi suostunut siihen. Venäjän vakuutussäännön 30. ja 31. pykälässä ilmoitetaan täsmällisesti, millaisessa tapauksessa palautus maksetaan, eikä tämän laivan tapauksessa ole mitään samankaltaisuutta säännössä mainittujen edellytysten kanssa. Myöskään Hampurin vakuutussäännön mukaan osittaista maksunpalautusta ei myönnetä, kun vakuutuskirjassa mainitaan ns. taksa eli täsmällinen arvo. Käytännössä lienee kuitenkin toimittu vapaamielisemmin. Jos haaksirikon aiheuttamat kulut olisi vakuutettu ilman summan ilmoittamista, olisi Nadešdakin saanut tyytyä sitä vastaavaan vakuutusmaksuun. Vakuutusyhtiö pidättää itselleen joka tapauksessa ¼ %.

Rahtitavaran vakuutussummalla ei ole merkitystä, koska kaikki vakuuttaminen tavaran todellista arvoa vähäisemmästä summasta oikeuttaa vain korvaukseen, joka vastaa vakuutusarvon ja todellisen arvon suhdetta.

Toivon sydämestäni, että olet terveenä ja iloisella mielellä kuten perheesikin, kun nämä rivit tavoittavat Sinut.

Veljellisesti

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: