Gottlieb H. Fockilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.4.1841
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Vaasassa 15.4.1841

 

Arvoisa Herra Tohtori! 

 

Tunsin itseni sangen imarrelluksi nähdessäni Teidän päämiehelleni ja yhteiselle ystävällemme Janne Grönbergille osoittamastanne kirjeestä, että Te vielä muistatte minut, ja olen iloinen siitä, että Grönberg on voinut täyttää Teidän pekuniaariset toiveenne, ja toivon, että valuutta on käsissänne, kun näette tämän. Valitettavasti ovat rahallisen avun lähteet täällä juuri nyt melkein täysin kuivuneet, parhaillaan toivotaan vain parempaa eikä menetetä rohkeutta.

Janne odottaa joka hetki postia etelästä matkustaakseen täältä pois liikeasioissaan otettuaan vastaan odotetut Helsinkiin osoitetut kirjeet, mistä syystä hänellä ei ollut aikaa kirjoittaa Teille laveammin.

Hän aikoo mahdollisesti käydä Saksassa kesän tullen käyttääkseen hyväkseen Wiesbadenin terveyskylpylää.

Kauppaneuvoksetar, joka on terveyssyistä ollut tyttärensä kanssa Tukholmassa jo varsin pitkään ja on siellä yhä, näyttää olevan toipumassa; vanha herra on terve ja hyvissä voimissa.

Teidän suuriarvoiseen suosioonne sulkeutuen allekirjoitan tämän kunnioittaen ja ystävällisesti.

G. H. Fock