Elias Lönnrotilta

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Kajaanista 30.4.1848

 

[suomeksi]

Hyvä veikkonen! 

 

Olisipa pitänyt jo ennenkin lähettää terveisiäni itsellesi ja rouvallesi ja kiitellä teitä hyväntahtoisuudestanne Kuopiossa ei kauvan sitte käy­dessäni. Matkani Kuopiosta tänne kävi onnellisesti ja täällä olen taas Europan asioista paljo tietämättä ja huolimattakin pari viikkoa hiljai­suudessani elänyt, viimeisinä päivinä ei kuitenkaan aivan rauhallisesti. Syynä rauhattomuuteen on majanmuutto ollut, sillä pappilasta, jossa tähän asti olin asunut, piti muuttamani pois, joka muuttaminen on kokonaista kolme päivää vienyt. Mahtaisivat Europan kansat muut­teillansa voittaa, minkä minä voitiin, sillä nyt asun paljo avarammassa, kun ennen, ennen yhdessä, nyt kolmessa huoneessa. En vielä kuiten­kaan ole kerinnyt ko’ettamaan, mitenkä kirjoitus ja muu työnteko luonnistuu nykyisessä asunnossani, sillä tähän asti on kyllä ollut työskentelemistä kirjojen paikoillensa asettelemisessa, tarpeellisten naulojen seiniin lyömisessä ja muussa semmoisessa askaroimisessa. Nämät työt jo kuitenkin olisivat loppumaisillansa, mutta kun meillä huomena on täälläkin 1. Toukokuuta, jota päivää koko paikkakunta keräypi Paltamon pappilassa viettämään ja minun muitten kanssa pitää sinne lähtemän, niin oikein en pääsekkään työhön puuttumaan ennenkun ylihuomena. Oksaselta oli minulle viime-postissa kirja Hel­singistä. Siellä taitavat rauhassa elää, kosk’ ei kirjassansa mainitse mistään muusta. Kesäksi lupaa muuttaa tänne Stud. Polenin kanssa, joka jälkimäinen Hels[ingin] kirjallisuuden seuran pyynnöllä tulee physikaa suomeksi kirjoittamaan. Taitaisitpa sinäkin muutamaksi viikoksi päästä kesällä tänne?

Seuraavasta lapusta näät, mitä Helsingissä tuumaavat Aminoffista. Sano paljo terveisiä rouvallesi, apellesi ja muille tuttaville

veljeltäsi

Elias Lönnrot

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: