Carl Wilhelm Ahrenbergille

Editoitu teksti

Suomi

Hra Lehtori C. W. Ahrenberg Viipurissa.

Helsingissä 15.7.1843

Hyvä Veli! 

 

Ystävältämme Ståhlbergiltä kuulin, että olet hyväntahtoisesti ottanut hoitaaksesi minun Haeggström & Looströmiltä Tukholmasta saamani toimeksiannot, mistä kiitän Sinua mitä lämpimimmin. Asia ei liene kovin helposti hoidettavissa loppuun eikä sillä myöskään, sikäli kuin olen Ståhlbergin välityksellä oppinut tilannetta tuntemaan, ole erityistä kiirettä. Mutta Haeggström, joka on liikeasioissa erityisen uuttera, kirjoitti minulle jo muutamia viikkoja sitten, lähinnä jonkin titulus Cedervallerin pahoja taloudellisia vaikeuksia koskevan huhun johdosta, ja kehotti ottamaan varaston pois kiireesti. En kuitenkaan halunnut vaivata Sinua ilmoittamalla tästä. Nyt kuitenkin tapasin täällä alkuviikosta Tukholman Bonnierin veljen, joka oli matkalla Viipuriin. Ja kun oletin, että hänellä saattoi olla tehtäviä hoidettavana ei vain veljeltään, vaan myös muilta tukholmalaisilta kustantajilta, päätin kiinnittää Sinun huomiotasi asiaan, koska hänen saapumisensa voisi ehkä pakottaa Cedervallerin luopumaan oikeuksistaan. Valitettavasti en kuitenkaan muistanut postin lähtevän ennen perjantaita, ja tämä lähetys jäi näin ollen keskiviikon postista. Toivon kuitenkin, ettei huomaamattomuuteni ole aiheuttanut haittaa. Siihen minun on Jumala armahtakoon toki vielä liitettävä toinenkin. Vasta etsiessäni käsille Ståhlbergin viimeksi tulleen kirjeen löysin nimittäin oheisen inventaarion, jonka hänen mielestään oli välttämättä oltava mukana varastoa vastaanotettaessa. Viime kirjeessään hän ei kuitenkaan maininnut siitä mitään, ja sain paperin jo useita kuukausia sitten, joten olin unohtanut sen olevan täällä. Kunpa nyt sen odottaminen ei olisi viivyttänyt Sinun toimiasi.

Pidä nyt huoli, Hyvä Veli, siitä mitä vielä tehtävissä on. Viivyn täällä elokuun 8.–10. päivään saakka. Siitä lähtien Sinun on kuitenkin vaivauduttava, mikäli tarvetta ilmenee, käymään kirjeenvaihtoa Haeggströmin kanssa Tukholmaan, mukavimmin vain hänen kanssaan. On selvää, että siinä tapauksessa veloitat niin postimaksuista kuin muistakin kustannuksista. Olisi varmaan oikein, että lisäisit näihin myös oman vaivannäkösi. Jollet halua ryhtyä tähän, toivon, että sekä Haeggström että Looström osoittavat kiitollisuutensa painetun paperin välityksellä. Pyydä myös Ståhlbergiä olemaan kainostelematta tässä suhteessa ja ottamaan täsmälleen sen, minkä Haeggström on määrännyt hänelle tulevaksi. Pienen lisäyksen antaminen kirjallisuusihmisen kirjahyllyyn ei suuria merkitse sen enempää kokonaisuuden puitteissa kuin kustantajienkaan kannalta.

Uutisia minulla ei ole kerrottavana. Ehkäpä Sinua kuitenkin kiinnostaa tietää, että Nordström on matkustanut Ruotsiin, luultavasti neuvottelemaan professuurista Upsalassa. Jos olet kuullut kerrottavan yliopiston konsistorin lukukauden aikana käymistä väittelyistä, voin myös huhupuheiden nojalla kertoa, että ne ovat päättyneet Nordströmin prokuraattorinvirastolle jättämään kanteluun rehtorin itsevaltaisuudesta, jonka viran nykyinen haltija on halunnut ulottaa kysymykseen, ”onko” ja ”milloin” jokin asia otettava esiin konsistorissa, mutta jota vastaan Nordström ja eräät muut nuoremmat jäsenet ovat protestoineet. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että magnificus [korkea-arvoisuus] ei saa laista tukea. Epävarmaa kuitenkin lienee, määrääkö laki ratkaisun, johon päädytään.

Mitä minuun itseeni tulee, voisi matkani Kuopioon estyä, jos Lundin yliopiston kansleri näkee *hyväksi* määrätä käytännöllisen filosofian professuurin uudelleen haettavaksi. Siihen on ehkä mahdollisuuksia – jollei hakijoiden määrä ole täysilukuinen, mistä en ole vielä saanut tietoa. Olen joka tapauksessa lujasti päättänyt pakata tavarani niin pian kuin asiani sen sallivat ja etsiä muualta kotijumalia itselleni. Pyydän ystäviäni uskomaan, että päätöksen tekeminen on ollut kivuliasta ja raskasta.

Minun on erityisesti kiitettävä Sinua, Veli hyvä, siitä hyväntahtoisesta huolehtivaisuudesta, jota osoitit puolustamalla minua ”Frejan” kuuluisan uutisen yhteydessä, Sinähän olit todistamassa, miten se vaikutti minuun. Ystävänpalveluksesi on kaikkien saamieni tietojen mukaan kantanut hyvää hedelmää, vaikka osores [vihanpitäjät] yliopistossa ovat osanneet estää tätä asiaa vaikuttamasta minun edukseni.

Voi hyvin! Kerro Ståhlbergille sydämelliset terveiseni!

Kunnioituksen ja ystävyyden tuntein

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: