Carl Johan Jägerhornille

Tietoka dokumentista

Tietoa
17.9.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 17.9.1863

 

Herra Protokollasihteeri C. J. Jägerhorn 

 

Lähetän ohessa Herra Protokollasihteerille ruotsin- ja suomenkieliset käännökset Hänen Majesteettinsa valtiopäivien avajaispuheesta senaatin kirjapainossa painettaviksi.

Herra Protokollasihteeri vastaa siitä, etteivät käsikirjoitukset eikä yksikään painettu kappale pääse kirjapainon oven ulkopuolelle ennen kuin siitä annetaan erikseen määräys eikä kukaan ulkopuolinen henkilö myöskään tule tuon oven sisäpuolelle tästä aamusta klo 10:stä huomiseen iltapäivään klo 3:een.

Jotta puheen sisältöä ei myöskään suullisesti ilmoitettaisi kirjapainosta kenellekään, Herra Protokollasihteeri huolehtii seuraavista toimista:

1. käsikirjoitusta säilytetään lukitussa salkussa ja luovutetaan latojalle vain liuska kerrallaan;

2. korjausvedos otetaan vasta sitten, kun koko puhe on Herra Protokollasihteerin läsnä ollessa ladottu ja Herra Protokollasihteeri ottaa sen haltuunsa; latomuksen korjaamisen jälkeen vedos poltetaan;

3. painatuksen ja arkkien taittamisen jälkeen Herra Protokollasihteeri ottaa painetut kappaleet yksitellen vastaan ja ne suljetaan kirjekuoriin ja pakataan sinetöidyiksi paketeiksi erityisen ohjeen mukaan.

Nämä tehtävät voidaan vain erikoisluvalla luovuttaa toisen hoidettaviksi.

4. Latojat eivät saa poistua kirjapainosta siitä hetkestä lähtien, jolloin käsikirjoitus luovutetaan heidän käsiinsä, siihen huomispäivän hetkeen saakka, jolloin lupa poistumiseen annetaan. Samoin painajat ja muut työntekijät pysyvät työpaikallaan siitä hetkestä lähtien, jolloin he saapuvat kirjapainon tiloihin.

5. Saapuvat tarpeelliset lähetykset otetaan vastaan Herra Protokollasihteerin tai hänen apulaisensa läsnäollessa kirjapainon ulko-ovella.

6. Painatuksen alkamisen jälkeen kirjapainosta ei saa lähettää ulkopuolelle ruokalähetysten kuljetusastioita eikä mitään muutakaan tavaraa.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: