Saima

Saima

Perustamassaan Saima -lehdessä Snellman julkaisi koko kansallisohjelmansa käytännöllisessä muodossa, esittäen sen taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusteet

  • Perustettu tammikuussa 1844
  • Julkaistiin 4.1.1844-31.12.1846
  • Kieli: ruotsinkielinen

Saima nro 20, 15.5.1844

Päivämäärä: 
15.5.1844
Kotimaasta Helsingfors Morgonblad kertoo, että Herra Castrénia odotetaan Suomeen kesäksi lepäämään kokemistaan rasituksista ja valmistautumaan uusiin, pian edessä oleviin. Lukija tietää ilman Saiman väliintuloakin, mistä muusta puhutaan. Jos jätetään pois nimitykset ja jotkut tiedotukset eri seurojen sekä yhtiöiden kokouksista ja tarkastuksista, niin tärkeintähän on sää, viimekertaiset ja tulevat tanssit, konsertit ja spektaakkelit, siellä missä niitä on. Kukapa uskoisi, että joku omin päin osaisi käsitellä kaikkia näitä asioita! On kuin ne olisi vasta keksitty, niin säät, tanssit kuin spek...
Termit: 

Saima nro 21, 23.5.1844

Päivämäärä: 
23.5.1844
Ulkomailta Tukholma. Kun edesmennyt kuningas oli suurin juhlallisuuksin haudattu 25. huhtikuuta, pidettiin 8. toukokuuta yleinen surupäivä. Uuden kuninkaan toimista ei vielä tiedetä muuta kuin että hän on supistanut hovin menoja lakkauttamalla tähänastiset tuomioistuimet, ylemmän ja alemman linnanoikeuden sekä oikeusistuimet, jotka ovat käsitelleet kuninkaan linnoissa, oikeussaleissa ym. tapahtuneita järjestyksenpitojuttuja. Hän on vähentänyt myös kuninkaallisten adjutanttien, käskyläisupseerien ja kabinettikamariherrojen aiemmin liiallista määrää. Tunnuslauseekseen hän on ottanut ”Totuus j...
Termit: 

Saima nro 22, 30.5.1844

Päivämäärä: 
30.5.1844
Ulkomailta Ruotsi. Kuten tunnettua, jätti Vasan prinssi, entisen kuninkaan Kustaa IV Aadolfin poika, joka nykyään on kenraalina Itävallan palveluksessa, pian Kuningas Oskarin valtaistuimelle nousun jälkeen useille hoveille omista luulotelluista oikeuksistaan muistuttavan protestin. Asiaa on kommentoitu Ruotsin lehdissä ja muiden muassa Den Konstitutionelle on tarkastellut mainittujen oikeuksien legitiimisyyttä. Lehti esittää jälleen käytettävissä olevat todisteet sen yhtä usein esitetyn kuin kiistetynkin väitteen puolesta, että Kustaa Aadolf ei olisi ollut isänsä poika. Mutta kiistattomimma...
Termit: 

Saima nro 23, 6.6.1844

Päivämäärä: 
6.6.1844
Uutisia Tukholma. Kuningas on osittain vaihtanut neuvostoaan. Piispa Heurlin ja herrat Lovisin sekä Grubbe ovat eronneet ja heidän paikoilleen tulivat ritarihuoneen sihteeri Silfverstolpe, Sotakollegion presidenttinä toimiva kenraali Peyron sekä entinen valtiosihteeri Nordenfalk. Ensiksimainittu huolehtii kirkollisista asioista, toinen maanpuolustuksesta ja kolmas on neuvotteleva valtioneuvos, johon toimeen on kutsuttu myös ruukinomistaja Waern. – Svenska Tidningarin aiemmin esittämien näkemysten perusteella näyttää siltä, ettei tämä muutos voi saada kovin suurta suosiota. Näin siksi, että ...
Termit: 

Saima nro 24, 13.6.1844

Päivämäärä: 
13.6.1844
Uutisia Ruotsi: Ylimääräiset valtiopäivät on kutsuttu koolle heinäkuun 11. päiväksi. Kuninkaan valtiopäiväkutsu on allekirjoitettu 20. toukokuuta, ja valitsijoilla ja valituiksi tulevilla on siis oltava vikkelä järjenjuoksu, niin kuin on tapana sanoa, jotta he ehtisivät valmiiksi oikeaan aikaan. Samaisessa kutsussa ilmoitetaan valtiopäivien koollekutsumisen aiheiksi ”monet tärkeät yhteiskunnalliset asiat, joiden ratkaisu riippuu valtakunnan säätyjen myötävaikutuksesta”. Tällä tarkoitetaan erityisesti kansanedustuslaitoksen uudistamista, jota koskeva esitys jätettiin lepäämään viime valtiopä...
Termit: 

Saima nro 25, 20.6.1844

Päivämäärä: 
20.6.1844
Ulkomailta Lontoo. Lordi Ashleyn aloite tehdastyöläisten työajan lyhentämisestä on hylätty. Sen perusteella, mitä meille on työläisten tukalasta asemasta kerrottu, voisi tätä päätöstä pitää vähemmän ihmisystävällisenä. Tosiasiassa uudistus olisi täysin hyödytön, koska työläiset sen nojalla joko menettäisivät ansioitaan tai sitten voisivat erityisellä sopimuksella jatkaa entisenpituista työpäivää. Dublin. O’Connelin tuomiota odotettiin julistettavaksi 24. toukokuuta, mutta sen sisältö ei ole vielä tiedossa. Berliini. Ministeri Eichhornin halu saada keskustelua ja väittelyä yliopistoihin on p...
Termit: 

Saima nro 26, 27.6.1844

Päivämäärä: 
27.6.1844
Uutisia Dublin. O'Connellin oikeudenkäynnissä annettiin 30. toukokuuta viimeinkin lopullinen tuomio. O'Connell itse on tuomittu 12 kuukaudeksi vankeuteen, 2 000 punnan sakkoihin sekä tallettamaan 5 000 punnan takuusumma vakuudeksi siitä, että hän esiintyy rauhallisesti seuraavat seitsemän vuotta. Muut syytetyt, John O'Connell, John Gray, T. Steele, R. Barratt, G. G. Duffy ja T. M. Ray, tuomittiin kukin 9 kuukaudeksi vankeuteen, maksamaan sakkoja 50 puntaa ja asettamaan 1 000 punnan takuusumma vakuudeksi käyttäytymisestään seuraavien seitsemän vuoden aikana. Tuomion julistamisen jälkeen tuom...
Termit: 

Saima nro 27, 4.7.1844

Päivämäärä: 
4.7.1844
Kaikki pääkaupungin lehdet sisältävät enemmän tai vähemmän seikkaperäisiä kuvauksia promootiojuhlallisuuksista 21. kesäkuuta. Viisi filosofian lisensiaattia sai tohtorinhatun ja 61 kandidaattia promovoitiin filosofian maistereiksi. Kolme riemumaisteria, joista vain yksi oli saapuvilla, sai uudet seppeleet ja todistukset. Helsingfors Tidningar kertoo sitä paitsi luottamuksellisesti kapteeni Leopoldille [Z. Topeliuksen keksimä henkilö, jolle T. osoitti Helsingin-kirjeensä, ns. leopoldiinikirjeet], että seppeleiden laakeri oli hankittu Pietarista, että 14 nuorta neitiä oli osallistunut sitomis...
Termit: 

Saima nro 28, 11.7.1844

Päivämäärä: 
11.7.1844
Ulkomaan uutisia: ei ole. Sillä se, että Sveitsin Wallisissa huvitellaan poliittisissa mielenosoituksissa kuulilla ja ruudilla, tai että Vorort päättää estää sellaisen mutta kukaan ei sitä tottele ja niin se antaa taas kaiken mennä menojaan tai että Joinvillen prinssi on nostanut amiraalinlippunsa ylös kurittaakseen marokkolaisia, mutta Ranskan hallitus katuu jälleen ankaraa päätöstä niin ihmisrakasta naapuria kohtaan – nämä kaikki ovat uutisia, jotka eivät ole kertomisen arvoisia emmekä me niitä siksi myöskään kerro. – Tai odottakaapas! Onhan vielä surullinen uutinen kaikille kunnon kumppa...
Termit: 

Saima nro 29, 18.7.1844

Päivämäärä: 
18.7.1844
Ulkomailta Ranska. Sota Marokkoa vastaan on alkanut toden teolla. Kaksi kahakkaa on käyty ja jälkimmäisen ranskalaiset voittivat vain vaivoin. Joinvillen prinssi on lähtenyt eskaadereineen Toulonista. Ennen tällaisissa tilanteissa koko kristikunta rukoili voittoa koirankuonolaisista. Nyt kuuluu engelsmanni nimenomaan koettavan estää sitä. Englanti. Hallitus on epävakaassa tilassa. Samoin kuningatar, siinä mielessä että hän odottaa prinssin tai prinsessan pikaista maailmaan tuloa. Irlantilaiset ovat vedonneet O’Connelin puolesta meidän Herraamme, kuningattareen ja parlamenttiin. Saksassa rak...
Termit: