Turku

Turku

Turun kuuromykkäkoulu, lausunto senaatin talousosastossa 6.4.1865

Päivämäärä: 
6.4.1865
…jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja katsoi omasta puolestaan hyvin perustelluiksi yllä käsitellyt alamaiset esitykset kyseisen kuuromykkien oppilaitoksen mainitussa tarkoituksessa tapahtuvan uudelleenjärjestelyn hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta. Mutta koska sellainen muutos, vaikka se rajoittuisikin vain omien tilojen ostoon tai rakentamiseen Turun kaupungissa sijaitsevalle koululle ja pienimuotoisen internaatin perustamiseen, vaatisivat suurempia menoja kuin mitä olisi muita yleisiä tarpeita ajatellen kohtuullista lähitulevaisuude...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
10.5.1865
Turussa 10.5.1865   Suuresti kunnioitettu Veli!    Turun merenkulkukoulun johtokunnan mainitun koulun johtajan nimittämistä koskevan äskettäin keisarilliselle senaatille lähetetyn esityksen johdosta, jossa johtokunta on yksimielisesti puoltanut kapteeni Steniusta, saanen kiinnittää kunnioitetun Veljeni huomiota siihen, että johtokunnan mielestä olisi merenkulkukoulullemme onnettomuus, jos keisarillinen senaatti nimittäisi virkaan toiselle ehdokassijalle asetetun kapteeni Mattsénin, Vaasan merenkulkukoulun johtajan, jolla myös on varsin hyvät todistukset. Olen kuten monet muutkin saanut main...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Merivahinkovakuutusyhdistyksen perustaminen Turkuun (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 9.8.1865

Päivämäärä: 
9.8.1865
…jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] ilmaisi käsityksensä: Samalla kun senaattori omasta puolestaan halusi sallia, että kyseinen yhtiö katsotaan sääntöjen 36. §:ssä mainitulla tavalla perustetuksi, kun johtokunta on hyväksynyt vakuutuksia neljänsadantuhannen markan arvosta, kuitenkin sillä ehdolla, että jos siinä vakuutetulle laivalle määrätty suurin kahdentoistatuhannen markan vakuutus sallisi vastuullisuussumman jakamisen vain kolmellekymmenellekolmelle ja yhdelle kolmasosalle eri riskille, olisi kunkin aluksen vakuutuksen suuruutta vähennettävä siten, että ris...
Paikat: 
Asiat: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
18.2.1867
Turussa 18.2.1867   Senaattori ja Ritari, Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman. Helsinki.   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari!    Sen keskustelun perusteella, joka minulla on ollut kunnia käydä Herra Senaattorin kanssa Ahvenanmaalle annettavasta rahallisesta tuesta, minulla on nyt, saatuani kahden sinne matkustaneen asioihin perehtyneen henkilön minulle hankkimat täsmälliset tiedot, kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, että Ahvenanmaan mantereelle tarvitaan tähän mennessä saatujen ilmoitusten mukaan vain 206 000 Suomen markkaa, minkä lisäksi sieltä voi vielä tulla muutamia ilmoituk...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
17.6.1867
Turussa 17.6.1867   Senaattori ja Ritari Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman. Helsinki.    Yleinen hätä, joka on viime vuosina kasvattanut nälkiintyneiden määrää, lehdistön palstat täyttävät valitushuudot, kaupunkeihin ja maaseutupaikkakunnille tulvivat kerjäläisjoukot sekä siellä täällä ilmenevät pelot nytkin odotetun sadon kohtalosta ovat saaneet minut kiinnittämään huomiotani siihen, etteivät maan rahvaan ajoittain sanomalehtikirjoituksissa saamat neuvot ja ohjeet täysin pysty vaikuttamaan siihen väestön omassa keskuudessaan harjoittaman taloudenpidon muutokseen, jonka aikaansaaminen ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
23.9.1867
Turussa 23.9.1867   Kunnioitettu Veljeni!    Eilisessä sähkeessä en pystynyt antamaan täydellisiä tietoja viljan hinnoista, ja vaikka tilanne on nytkin samanlainen, minun on kuitenkin mielestäni selvitettävä lähemmin tämän läänin tilannetta ja perusteita, joiden takia arvioin, että viljan ostaminen täältä tuottaa kruunulle vaikeuksia. Ruissato on koko läänissä jäänyt keskimääräistä pienemmäksi – ehkäpä Ahvenanmaalla ja joissakin saaristopitäjissä on voitu saada kylvetystä määrästä 4–5-kertainen tulos – samoin osissa Halikkoa, Uskelaa sekä Paimiota – mutta muualla sato on vain kaksin- ja joi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
25.9.1867
Turussa 25.9.1867   Suuresti kunnioitettu Veli!    Kun minulla oli viimeksi lähteneeseen postiin ilo kirjoittaa kirje kunnioitetulle Veljelleni, olin siinä määrin hukkumassa töiden ja kävijöiden paljouteen, että kirje oli kirjoitettava mitä suurimmassa kiireessä, ja sen takia unohdinkin kertoa tai kysellä muutamia merkityksellisiä asioita. Vasta eilen sain Ylä-Satakunnan ylemmän kihlakunnan kruununvoudin ilmoituksen hallan tuhoista tässä kihlakunnassa ja saatuani ilmoitukset koko läänistä lähetän nyt seuraavassa postissa keisarilliselle valtiovaraintoimituskunnalle kertomuksen hallavahingoi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
7.10.1867
7.10.1867 Höyrylaiva Alexander on saapuneen sähkeen mukaan tullut onnellisesti perille Ouluun eilen päivällä klo 2. Stettinistä saapui eilen seuraava sähke [saksaksi]: ”Viljamarkkinoilla, rahtimarkkinoilla hyvin sekavaa, siksi tarjousten tekeminen mahdotonta. Toivon tilauksen täyttämisen olevan mahdollista. Kaksirivistä [säkiltä] 69/70 naulan painoista ohraa 57 taalarilla 1 750 naulalta vapaasti laivassa = + rahtimaksu 9–12 taalaria Hampurin ruislästiltä Turkuun, kauemmaksi pohjoiseen ei saatavissa purjelaivoja ei myöskään höyrylaivoja.” Ohralle ilmoitettu 57 taalarin hinta vastaa n. 27 Suo...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselle

Päivämäärä: 
8.10.1867
klo 9 ½ ap. 8.10.1867 Ostakaa ohraa Stettinistä. Käynee kuitenkin vaikeaksi lastata uudelleen Turussa suurta määrää. Yrittäkää hankkia mikäli mahdollista Cave-laivalle lastia Tanskasta. Pietarista on välttämättä ostettava ja sinne on maksettava. Lähettäkää kaikki Ouluun. Kuitenkin myös Kuopioon ensiksikin Oulun läänin erästä Kajaaniin tarkoitettu osuus, toiseksi ainakin 6 000 säkkiä osaksi Kuopioon, osaksi Joensuuhun. Siis Ouluun 8 000 säkkiä Kuopioon O:n lääniä varten 1 600 ” Kuopioon 3 000 Joensuuhun 3 000 yhteensä 15 600 ts. 16 000 säkkiä Ostettuna 7 850 siis saatava 7 750 ts. 8 000 säkk...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
8.10.1867
8. 10.1867 Sähkeosoite F. J. Martinsonille Pietariin on: ”Martinson, Petersburg” Konsuli Harffille on lähetetty sähke, että hänen on heti ostettava mihin hintaan tahansa jauhoja tai ruista 8 000 säkin määrään saakka Kuopiota ja Joensuuta varten. Lokakuun lopussa tai marraskuun alussa voitaneen Tanskasta ostaa ruista ”Caven” kuljetettavaksi; aikaisemmin ei ole mitään saatavissa laivattavaksi. Voidaanko heti lähettää tilaus n. 5 000 ohratynnyrin ostamisesta ja laivaamisesta Stettinistä höyrylaivalla Turkuun? Hätätilassa ohra voitaneen siirtää Turussa purjealuksiin ja hinata näitä pohjoisemmak...
Kirjeenvaihto: