Turku

Turku

Johanna Lovisa Snellmanille

Päivämäärä: 
14.12.1853
Turku 14.12.1853   Rakas Vaimoni.    Saavuin tänne suuremmitta seikkailuitta eilen aamupäivällä klo ½ 11. Jolleivät kärryni olisi olleet niin kehnot, matka olisi sujunut helposti, mutta niissä minä rääkkäännyin aika lailla, ja harkitsen yhä, pitäisikö käyttää kuppausta kipeään selkääni. Odotan iltasella kirjettä Sinulta ja pyydän Herralta saavani lukea että Te kaikki olette terveinä. Olen aikonut viipyä täällä 20:nteen asti. Porin matkasta ei taida tulla mitään. Alan pelätä, että minulla sittenkin on liian vähän tärkeitä papereita mukana. Jotta en jäisi niitä ilman pyydän Sinua lähettämään ...
Paikat: 

Johanna Lovisa Snellmanille

Päivämäärä: 
16.12.1853
Oma Vaimoni. Turku 16.12.1853   Sydämelliset kiitokset, että jaksat kirjoittaa. Sain eilen kaksi kirjettä, jotka viestini laiminlyönnin takia ovat maanneet postissa. Tänään saan vielä yhden. Herralle kiitos Teidän terveydestänne, suokoon hän minun nähdä Teidät terveinä ja iloisina. Pidä Ville raasusta huolta, että hän saa enemmän ruokaa, hiukan kylpeä ja Prinssin tippoja ikeniin iltasella. Minua ilahduttaa suuresti myös se mitä kirjoitat itsestäsi, vaikka arvelen kyllä, että siinä piilee hiukan itsepetosta, jota Sinä et huomaa. Niinhän kirjeiden laita yleensä on; sillä kun asettuu kirjoitta...
Paikat: 
Asiat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1855: Aiheellisia selvityksiä

Päivämäärä: 
1.5.1855
Aikomuksenamme ei ole ilman pakottavaa syytä ryhtyä polemiikkiin kyseisten sanomalehtien kanssa, koska sellainen veisi palstatilaamme ja koska lehtipolemiikkia tässä maassa tavallisesti käydään niin kurjasti, henkilökohtaisin hyökkäyksin sen sijaan että esitettäisiin todistuksia. Kunnioitus toisten mielipiteitä kohtaan edellyttää meiltä silti, ettemme täysin sivuuta heidän huomautuksiaan väitteisiimme. Jos selityksemme jäävät lyhyiksi, pyydämme herroja huomauttajia kuitenkin suomaan sen meille anteeksi. Valitamme, että meidän heti aluksi on torjuttava muuan häpeämättömimmistä henkilökohtais...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1861: Turussa 1860 pidetyn opettajakokouksen asiakirjat

Päivämäärä: 
1.3.1861
Tässä ei ole mahdollista käydä läpi niitä 39 kysymystä, joita kokouksessa on käsitelty. Suurin osa niistä on organisaatiokysymyksiä, joihin sisällytämme myös päätökset oppiaineista, oppimääristä, oppikirjoista ym. Kysymyksiä opettajien koulutuksesta, lukujärjestyksestä ja opetusmenetelmästä oli esillä vähemmän, ja selville käy, että niitä on käsitelty pintapuolisemmin. Ne kokouksen äänestyspäätökset, joita mielestämme on ehdottomasti kannatettava, koskevat normaalikoulun perustamista, lukion ja yläalkeiskoulun yhdistämistä yhdeksi oppilaitokseksi, ammattiopintojen siirtämistä pois oppikoulu...
Paikat: 

Åbo Underrättelser nro 94, 13.8.1861: Åbo Underrättelserin toimitukselle

Päivämäärä: 
13.8.1861
Åbo Underrättelserin nro:ssa 83 on julkaistu otsikolla ”Sanomalehdet” varustettu artikkeli, jossa arvoisa toimitus suo valistunutta huomiotaan Litteraturbladetillekin. Minulla ei ole mitään sanottavaa siitä vääristelevästä yhdistelystä, jonka toimitus suvaitsee tehdä muutamista Litteraturbladetista otetuista irrallisista, osaksi väärennetyistä lainauksista. Pyydän vain, sikäli kuin arvoisan toimituksen kunniantunto ei asiaa torjuisi, erään totuudenvastaisen väitteen hyväntahtoista peruuttamista, väitteen, johon minun on helposti ymmärrettävistä syistä kiinnitettävä enemmän huomiota kuin aik...
Paikat: 

Johan August von Esseniltä

Päivämäärä: 
14.10.1861
Turussa ja Rauhalinnassa 14.10.1861   Kunnioitettu Veljeni!    Olen suuresti epäröiden päättänyt lähettää suoraan Sinulle oheisen kirjoitelman, koska olen ollut ja olen yhä epätietoinen siitä, mitä mieltä olet tällaisesta askeleesta ja miten siihen suhtaudut. Ymmärrät kai helposti, etten minä kuten kukaan muukaan, joka tuntee mielenkiintoa ja lämmintä rakkautta maataan kohtaan, voi suhtautua välinpitämättömästi Sinun ja vastustajiesi väliseen taisteluun. Jo heti nähdessäni ensimmäisen kirjoituksesi juuri nyt taistelun aiheena olevasta kysymyksestä Litteraturbladetin toukokuun numerossa aioi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Axel Cedercreutzilta

Päivämäärä: 
7.8.1863
Turun lääninkonttorissa 7.8.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Sen ilmoitukseni johdosta, ettei Porin kruununmakasiinista voida luovuttaa rukiin kylvösiementä Kokkolaan lähettäväksi, koska mainitun makasiinin varastojen tarkastuksessa makasiinin edesmenneen johtaja Bergin poismenon jälkeen havaittiin merkittävää vajausta, jonka määrä on 859 tynnyriä 13 1/4 kappaa ruista, 756 tynnyriä 28 ½ kappaa ohraa sekä 99 tynnyriä 26 1/4 kappaa kauraa, Herra Senaattori ja Ritari on eilisiltana tänne saapuneella sähkeellä kehottanut minua ostamaan Porin kauppiailta Kokkolaan kulj...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
2.9.1863
Turussa 2.9.1863   Senaattori ja Ritari Suuresti kunnioitettu Herra Joh. Vilh. Snellman Helsinki    Sen johdosta, että Herra Senaattori oli kirjeessään elokuun 26. päivältä tiedustellut, ovatko Venäjän valtion obligaatioiden haltijat halukkaita siirtämään ne Suomen Valtiokonttorille 6 %:n korolla, minulla oli kunnia sähköttää: ”Tarkkojen tutkimusten perusteella päätynyt varmuuteen ettei Turussa ole Venäjän obligaatioita.” Herra paroni Boye ei ollut silloin kaupungissa. Maaseudulta palattuaan hän on myöhemmin lähettänyt minulle oheen liitetyn kirjelapun. Mutta koska hän saa korkoa 100 ruplas...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Robert Wilhelm Ekmanille

Päivämäärä: 
22.10.1863
Helsingissä 22.10.1863   Herra Hovimaalari R. W. Ekmanille Turkuun    Kun keisarilliselle senaatille on ilmoitettu allekirjoittaneen valtiovaraintoimituskunnan päällikön ja Herra Hovimaalarin välisestä sopimuksesta, jossa Herra Hovimaalari on ottanut tehtäväkseen maalata keisarillisen senaatin laskuun öljymaalauksen Hänen Majesteettinsa Keisarin täkäläisen keisarillisen linnan valtiosalissa suorittamasta parhaillaan käynnissä olevien valtiopäivien avauksesta viime syyskuun 18. päivänä, keisarillinen senaatti on tehnyt mainittuun sopimukseen sen lisäyksen, että Herra Hovimaalarin olisi toimi...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: