Porvoo

Porvoo

Johan Ludvig Runebergiltä

Päivämäärä: 
4.1.1849
Porvoossa 4.1.1849   Parahin Veli!    Perin myöhään pääsin vaimoni tiedustelujen avulla niin pitkälle, että olisin jo pari kolme viikkoa sitten voinut esitellä Sinulle hakemuksen siihen palveluspaikkaan appiukkosi luona. Sen jälkeen en ole kyennyt hankkimaan hänelle kilpahakijattaria ja lähetän siis nyt hänen kirjeensä harkittavaksi. Itse tunnen tyttöä varsin vähän, mutta eräät tuntemani henkilöt, joihin luotan, ovat suositelleet häntä erittäin myönteisin sanoin. Ulkonäöltään hän on mukinmenevä, vaikkakaan ei kaunis, ja iältään hän tuntuu olevan kolmissakymmenissä, ehkä hieman vanhempikin. ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 19.3.1849

Päivämäärä: 
19.3.1849
Nöyrin esitys!   Kun varsin usein on käynyt niin, että täkäläisen yläalkeiskoulun opetushenkilökunnan palkkalaskelmat ovat olleet niin epämääräisiä tai virheellisiä, että neljännesvuosipalkat on ainoastaan asianomaisen talouspäällikön erityisen hyväntahtoisuuden ansiosta saatu nostetuksi ja viranhoitajien käytettäväksi, ja kun nyt erityisesti viimeksi eräytyneet kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen palkat on merkitty virkakohtaisiksi eikä niitä ole osoitettu nimeltä mainitulle viranhaltijalle tai viran hoitajalle ja tästä syystä palkkojen nostamisessa on jälleen jouduttu hankalaan tilant...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Ludvig Runebergiltä

Päivämäärä: 
21.4.1849
Porvoossa 21.4.1849   Hyvä Veli!    Juuri nyt ennen postin lähtöä sain oheisen kirjeen ja pyynnön, että lähettäisin sen Sinulle ja pyytäisin Sinua luovuttamaan sen mamselli Metherille, kun olet ensin joillakin lohduttavilla sanoilla valmistanut häntä sen sisällön vastaanottamiseen, se nimittäin sisältää tiedon hänen äitinsä kuolemasta. En halua esittää valittelua siitä, miten asiallesi kävi Helsingissä, Sinua se tuskin hyödyttäisi, ja olen itsekseni harmitellut tarpeeksi. Murheellisimmaksi seikaksi jää joka tapauksessa se tylyys, jota on pystytty osoittamaan vaatimattomalle ja uskolliselle ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1849

Päivämäärä: 
23.4.1849
Nöyrin esitys!   Nöyräksi vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjelmään nro 373 tämän kuun 14. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa seuraavaa: Täkäläisen yläalkeiskoulun ensimmäisen kollegan virassa oli syyskuuhun 1846 saakka silloin kuollut kirkkoherra Johan von Becker, ja palkka maksettiin hänen kuolinpesälleen toukokuun 1. päivään 1847 saakka. Mainittua virkaa hoiti osan kevätlukukaudesta 1846 vt. venäjänopettaja A. E. Rongain. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoiti ylioppilas A. E. Olsoni. Kevätlukukaudella 1847 sitä hoiti kollega, maist. J. E. Blom. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 30.4.1849

Päivämäärä: 
30.4.1849
Nöyrin anomus!   Anon Korkeimmin Kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti Kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin, että minulle sangen suopeamielisesti suotaisiin niitä järjestelyjä varten, jotka aiheutuvat aikomastani virkaerosta ja paikkakunnalta muuttamisesta, vapautus opetustyöstä Kuopion yläalkeiskoulun neljännellä luokalla alkavan toukokuun 15. päivästä lähtien lukukauden loppuun, minkä ajan hra tohtori M. J. Lindforss on sitoutunut hoitamaan mainitun opetuksen, sekä yhtä suopeamielisesti lupa luovuttaa tarvittaessa rehtorinviran ho...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 7.9.1849

Päivämäärä: 
7.9.1849
Nöyrin esitys!   Samalla kun minun on kaikkein nöyrimmästi ilmoitettava korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että joutuessani yksityisten asioideni takia olemaan poissa paikkakunnalta syyslukukauden alkaessa herra vararehtori, maist. H. G. Perander on hoitanut rehtorin tehtäviä ja tohtori J. M. Lindfors, joka korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin suostumuksella viime kevätlukukauden lopussa huolehti virkaani kuuluvasta opetuksesta, on hoitanut samaa tehtävää, rohkenen yhtä nöyrästi ilmoittaa,...
Paikat: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 17.9.1849

Päivämäärä: 
17.9.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen kuten myös Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli   Anon Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Suuresti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin vapautta rehtorinvirastani Kuopion yläalkeiskoulussa kuluvan syyslukukauden ajaksi, koska joudun yksityisten asioitteni takia välttämättä tekemään pitkähkön matkan sen aikana ja opetuksen tasaisen edistymisen kannalta on edullisempaa, että tätä opetusta ja siitä huolehtimista hoitavat keskeytyksettä samat henkilöt; ja pyydän yh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Eroanomus Porvoon tuomiokapitulille 9.10.1849

Päivämäärä: 
9.10.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen! samoin kuin Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli!   Anon nöyrimmin Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta sangen suopeamielistä vapautusta virastani Kuopion yläalkeiskoulun rehtorina ja pyydän yhtä nöyrästi sangen suopeamielistä todistusta virkatoimieni hoitamisesta ja elämäntavoistani. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Korkeimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen ku...
Paikat: 

Johanna Lovisa Snellmanille

Päivämäärä: 
3.11.1849
Lauantai 3.11.1849   Rakas oma pikku Vaimoni!    Oikein ahdistaa kun olen näin kauan viivytellyt ensimmäistä kirjettäni täältä. Tosin saavuin tänne vasta sunnuntai-iltana, koska vaihdoin kulkuneuvoa Pieksämäellä ja jouduin viipymään kokonaisen päivän korjauksen vuoksi. Sitten viivyin myös puoli päivää Heinolassa ja 1 ½ päivää Porvoossa, Runebergin luona, joka oli sairas. Nyt kirjoitan kiireessä vain nämä rivit, lähettääkseni Sinulle hellät kaipaavat tervehdykseni, ja aion maanantaiksi saada valmiiksi pidemmän kirjeen. Suutele Callea ja muita lapsia hellästi. Sano Callelle, että olen suurell...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Ludvig Runebergille

Päivämäärä: 
6.11.1849
Hki 6.11.[1849]   Veli Runeberg!    Olen sangen murheissani kuultuani, että olet käyntini jälkeen ollut huonommassa kunnossa. Niin kiitollinen kuin olenkin rouvasi hyväntahtoisuudesta ja kaikesta kestityksestä, olisi Sinun terveytesi takia ja minun ilokseni ollut parempi, ettei puolet Porvoon kaupungista olisi pannut taloa sekaisin. Sille asialle ei kuitenkaan mitään mahda, mutta Sinun on terveytesi takia etsiydyttävä parempien parannuskeinojen ääreen kuin Porvoossa on tarjolla. Olen puhunut Ingmanin kanssa, ja hän oli heti sitä mieltä, että virtsan eritystä lisäävät aineet ovat välttämättö...
Kirjeenvaihto: