Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
11.2.1868
11.2.1868 Olen melkein varma siitä, että palatessani Pietariin saan kuulla Hänen Majesteetiltaan ensimmäiseksi tämän kysymyksen: ”Pitääkö senaattori Snellman, nyt kun laina on otettu, sitä edullisena ja arvioiko herra senaattori olemassa olevien ja laskelmien mukaan saatavien varojen riittävän ennakoitujen tarpeiden täyttämiseen?!” Mitä vastaan Hänen Majesteetilleen näihin kysymyksiin? Täydellisimmin kunnioittavasti allekirjoitan E. Stjernwall    
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
2.3.1868
Pietarissa [2.3.1868]   Jalosukuinen Herra Senaattori,    kiitän kohteliaimmin helmikuun 24. päivän kirjeestä, joka täydentää Herra Senaattorin sitä ennen senaatissa esittämää mietintöä, joka koskee otettujen sitoumusten täyttämiseen käytettävissämme olevia varoja. Asia on tärkeä, ja meidän on käsiteltävä sitä sangen rauhallisesti. Tästä syystä pyydän, että saisin suopeutenne avulla ja viipymättä tarkemman selityksen kahdesta esityksessä mainitusta seikasta, joita en ymmärrä. Ensinnäkin Herra Senaattori sanoo kirjeessään: ”Sotilasrahaston varoista saadaan varmasti maksetuksi Erlangerin lain...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
28.3.1868
Pietarissa 28.3./9.4.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori,    Vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjeeseen huhtikuun 4. päivältä kiirehdin vastaamaan, että asian viivyttäminen syksyyn saakka ei ollut hyvän tavan mukaista eikä myöskään ollut yhdistettävissä enemmistön valtiontalouden hoitamista koskevan mielipiteen toteuttamiseen. Virkavapaus kesäkuuhun asti on seurausta tästä, kun tarkoituksena oli oikeuden säilyttäminen virkamiesten leski- ja orpokassalta tulevaan eläkkeeseen. Jos Herra Senaattori olisi hyväntahtoisesti halunnut noudattaa usein toistamaani pyyntöä valtiontalouden yleistilantee...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
31.5.1881
Jalosukuinen Herra Ministerivaltiosihteeri, Todellinen Salaneuvos ja Ritari. Teidän Ylhäisyytenne.   Nöyrästi kiitän ystävällisestä sähkeestä, jolla Teidän Ylhäisyytenne on alaisineen suvainnut kunnioittaa syntymäpäivääni. Yhtä nöyrästi rohkenen pyytää, että Teidän Ylhäisyytenne suopeamielisesti välittäisi kohteliaimman kiitokseni tiedoksi muille allekirjoittajille. Pyydän erityisesti saada ilmaista iloni siitä, että sähke ohittaa vaieten vähäiset ansioni Suomen kansan omaa olemassaoloaan koskevan tietoisuuden kehittämisessä, mutta sen sijaan tunnustaa, vaikkakin liioittelevin sanakääntein,...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille, konsepti

Päivämäärä: 
15.6.1881
Jalosukuinen Herra Paroni.   Minun pitäisi varmaankin pyytää anteeksi, että vaivaan tällä lähetyksellä. Sellainen pyyntö olisi kuitenkin teeskentelyä enkä siis esitä sitä. Otan päinvastoin vapauden kirjoittaa kerran Jalosukuiselle Herra Paronille ennen kuolemaani. Olen jo pitkään lykännyt aikomustani. Syy selviää seuraavasta. Minua on kauan vaivannut se seikka, ettei tässä maassa tiedetä, kuka on ensisijaisesti vaikuttanut kaikkeen siihen hyvään, mikä osaksemme tuli vuosien 62 ja 67 välillä. En ole kuitenkaan voinut kirjoittaa enkä puhua asiasta. Kreivi Armfeltin kuolema antoi minulle hiema...
Kirjeenvaihto: