Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.2.1866
Pietarissa 12./24.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Hyvin kiitollisena viimeksi vastaanottamistani riveistä kiiruhdan kertomaan, että vastahakoinen suhtautumiseni pennimääräisten hopearahojen lyöttämisestä uudelleen hopeapitoisuudeltaan paremmasta lejeeringistä johtui pelostani, että senaatin koko esitys vaihtorahan vastaanottovelvoitteen kumoamisesta, joka samassa yhteydessä otettiin esiin, vähintäänkin viivästyisi tämän takia – enkä voinut ymmärtää tästä uudelleenlyöttämisestä koituvaa käytännön hyötyä, kun se päinvastoin voitaisiin täällä helposti selittää separatistiseksi hank...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
26.7.1866
Helsingissä 26.7./7.8.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Koska useat [ministeri]valtiosihteerinviraston ja Suomen asiain komitean virka- ja palvelusmiehet ovat ilmaisseet toivovansa, että myös heidän tämän vuoden kolmannen kolmanneksen palkkansa maksettaisiin heille markkoina ja penneinä, pyydän Herra Senaattorilta paitsi valtiosihteerinviraston mainitun vuosikolmanneksen palkkamäärärahojen lähettämistä minulle Suomen Pankin rahana sekä valtiosihteerinviraston varustamista sellaisella pikkusetelien ja vaihtorahakolikoiden määrällä kuin palkkojen maksamiseksi tarvitaan myös ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
30.10.1866
Pietarissa lokakuussa 1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori    Noudattaen kaikkea sitä varovaisuutta, jota keisarikunnan ja sen osan valtiovarainhoitajien arkaluonteiset suhteet edellyttävät, olen onnistunut saamaan Reuternin esittämään toivomuksen, että [Snellmanin laatima Venäjän] raha-asioita koskeva ehdotus lähetettäisiin hänelle. Tämä on nyt tehty. Saamme – tuonnempana, toteutettavista toimista – havaita, salliiko itserakkaus sen ansioiden tunnustamisen. Katsaus meidän raha-asioidemme tilaan osoittaa hallinnon halukkuuden edistää hyödyllistä yritystoimintaa. Pitemmälle meneminen olisi ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille marraskuussa 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.11.1866
Jalosukuinen Herra Paroni.   Kun Jalosukuinen Herra Paroni tiedusteli paroni Mannerheimin välityksellä minulta, olenko saanut kirjelmää Hänen Ylhäisyydeltään valtiovarainministeriltä, sellaista ei ollut vielä saapunut. Nyt olen saanut kunnian ottaa sellaisen vastaan ja pidän velvollisuutenani selostaa sen sisältöä. Kirjelmän olennainen osa on seuraava: [ranskaksi] ”Tämä työ [Suunnitelma Venäjän rahalaitoksen uudistamiseksi] todistaa valistuneesta kokeneisuudesta näissä perin vaikeissa asioissa, ja pyydän teitä, Arvoisa Herra, ottamaan vastaan vilpittömät kiitokseni viestistä, jonka Te olett...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
7.1.1867
Pietari 7./19.1.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori,    kohteliaimmin kiittäen viimeksi saamistani riveistä kiiruhdan ilmoittamaan, että Krogiuksen jäljellä olevan, hänen hairahduksestaan aiheutuneen velan anteeksi antamisesta on sangen hyviä toiveita. Muitakin toivomuksia olen parhaani mukaan yrittänyt luotsata kohti hyvää ratkaisua. Saapa nähdä, onnistunko! Vientitullien lakkauttamista koskevaan kysymykseen emme ole tähän päivään mennessä saaneet vastausta valtiovarainministeriltä, vaikka olemme siitä useita kertoja muistuttaneet. Keisari pyysi minua odottamaan uuteen vuoteen, kun sama k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille syyskuussa 1867, konsepti

Päivämäärä: 
30.9.1867
Jalosukuinen Herra Paroni   Täältä on mahdotonta lähettää mitään ilahduttavia tietoja. Näkymät synkkenevät valitettavasti päivä päivältä. Maan eteläosakin kulkee selvästi vaikeita aikoja kohti. Sikäli kuin asiat tähän mennessä tiedetään, lienee Kuopion lääni kärsinyt hallasta laajimmin. Oulun läänissä tuhot ovat ainakin rannikkokaistalla vähäisemmät. Vaasan läänissäkin ovat eteläosa ja jossakin määrin Laukaan kihlakunta säästyneet paremmin. Näiden kolmen läänin asukkaat ovat tunnetusti kurjimmassa asemassa. Voitaisiin kuitenkin sanoa, että Oulun ja Kuopion läänien välttämättömimmät tarpeet ...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
19.10.1867
Pietarissa 7/19.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Kiiruhdan vastaamaan kunnianarvoiseen kirjeeseen tämän kuun 15. päivältä. Luotan leivän paistamista koskevissa kysymyksessä enemmän täällä toimivaan vanhaan hansaporvariin leipuri Hankeen kuin koulunjohtaja Saelaniin! Hanke on järjestänyt minua varten koeleivonnan, jonka tulos on pöydälläni näytteillä ja jonka valmistuksessa leseet on ilman vedessä liottamista sekoitettu normaalin painonsa mukaisesti ruisjauhoihin ja päästy aivan toisenlaisiin tuloksiin kuin Saelan on ilmoittanut. Meidän epäkäytännölliset ja yksinkertaiset Suomesta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille marraskuussa 1867, konsepti

Päivämäärä: 
30.11.1867
Jalosukuinen Herra Paroni   Palattuani tänne ylen suuren työmäärän kuormittamana, mutta tavallista heikommassa kunnossa voituani matkan jälkeen huonosti pyydän saada tällä perusteella anteeksi sen, että kirjallinen tervehdykseni Jalosukuiselle Herra Paronille on viivästynyt. Tähän nöyrään pyyntöön on aivan erityisesti aihetta, sillä olen usein kiitollisena muistellut sitä suurenmoista hyväntahtoisuutta, jota Herra Paroni lähtiessäni suvaitsi minulle ilmaista. Olot maassa ovat vielä aivan odottamattoman rauhalliset. Pelkään tosin joka hetki, että hätä purkautuu äkkiä ilmoille monilta, valite...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.12.1867
Pietarissa 10.12.1867   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Vastaukseni Herra Senaattorin marraskuun 23. päivän kirjeeseen on viipynyt näin pitkään siitä syystä, että odotin saavani kuulla jotakin rautatielainasta, joka aiottiin ottaa, sekä neuvotella siitä Herra Senaattorin kanssa. Minusta on käsittämätöntä, ettei Rothschildilta kuulu minkäänlaista vastausta, sillä eihän voida olettaa, että hänen konttorissaan hoidetaan asioita huolimattomasti. Aika kuitenkin kuluu, ja odottaessamme olemme ikävässä tilanteessa, kun näemme hädän ja nälkäiset työnetsijät, jotka ovat jo kerääntyneet paikkakunn...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: