Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
4.8.1864
Helsingissä 4.8.1864   Jalosukuinen Herra Paroni    Otan vapauden laskea vielä kerran Hypoteekkiyhdistyksen ongelma Jalosukuisen Herra Paronin sydämelle toistaen sen, minkä sanomiseen Hänen Majesteetilleen sain armon. Nimittäin: hopearahan vaihtoa voimme odottaa, niin kauan kuin kurssi ei laske; Hypoteekkiyhdistyksen kautta pohjoisten lääniemme velkaantuneille maanviljelijöille ohjattavaa apua emme kuitenkaan voi odottaa päivääkään. Ensiksi mainittu asia saattaa kiinnostaa valtiovarainministeriä, vaikka tosiasia on, että me tässäkin asiassa kärsimme ja olemme kärsineet yhteydestämme Venäjää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
7.11.1864
Pietari 7./19.11.1864   Suuresti kunnioitettu herra Senaattori,    Perinpohjaisesti harkittuani Herra Senaattorin viime kirjeiden sisältöä – kirjeiden, jotka olen ottanut vastaan yhtä suurta iloa tuntien kuin tähänkin saakka – kiiruhdan ilmoittamaan, että ne ovat antaneet aiheen pitkiin keskusteluihin, joissa Kreivi on päätynyt sille kannalle, että Herra Senaattorille on järjestettävä tilaisuus käsityksensä esittämiseen henkilökohtaisesti Armolliselle Herrallemme ja Keisarillemme. Tilaisuus tähän tarjoutuu heti kun kysymys valtiontalouden hoidosta saapuu ratkaistavaksi. Täällä on silloin ko...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietari 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut. Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
27.1.1865
Pietari 27.1./8.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Kiitän kohteliaimmin viimeksi saamastani kunnianarvoisasta kirjeestä sekä sen liitteistä. Huhu siitä, että liikkeellä on nyt hyvin näkyvästi Venäjän rahaa ja että Suomen markkamääräiset setelit ovat kadonneet, on herättänyt levottomuutta, mutta ei ole suinkaan vaikeasti ymmärrettävissä. Senaatille heti ilmoitettu määräys, että on odotettava Keisarin käskyä ennen hopearahan vaihtamista, oli tarkoitettu ainoastaan avuksi valtiovarainpäällikölle, jotta uudistusta ei jouduttaisi toteuttamaan hätiköidysti, ja oli ristiriidassa s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.4.1865
Pietarissa 8.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjeeseenne huhtikuun 3. päivältä kiiruhdan ilmoittamaan, että esittämänne mielipiteet rahakysymyksestä hyväksytään täydellisesti ja niiden mukaan toimitaan tästä syystä sekä uudistuksen toimeenpanon salassapidon että sen toivotun ajankohdan osalta. Emme vielä tiedä varmasti, vaaditaanko meitä maksamaan kurssiero edessä olevien Venäjän kruunun sotilasmenojen osalta! Emme ole saaneet tähän kysymykseen vielä selvää vastausta valtiovarainministeriltä. Jos tämä useiden satojentuhansien ruplien vuotui...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1865
Pietarissa 4.11.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori.    Eilen armolliselta Herraltamme ja Suuriruhtinaaltamme saamaamme osoitusta korkeasta oikeudenmukaisuudesta ja hyväntahtoisuudesta maatamme kohtaan osaamme vain me täällä täydellisesti arvostaa, koska olemme todistamassa, millaisia pyrkimyksiä keisarikunnassa nyt nousee esiin vaikuttamaan yhtenäisyysperiaatteen puolesta. Meidän poliittisessa elämässämme tämä osoitus on luonteenomainen piirre, sillä samaan aikaan, kun Puolassa käsketään lyömään kopeekkamääräisiä kolikoita – tähän asti käytettyjen zlotyjen sijaan – meillä heikennetään pa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
20.12.1865
Suuriarvoinen Herra Senaattori, Pietarissa 20.12.1865/1.1.1866   Samalla kun minulla on kunnia toivottaa hyvää uutta vuotta sekä onnitella rahanuudistuksen läpiviemisen johdosta, voin ilmoittaa, että Frenckellin nimitysasia on ratkaistu toivomuksen mukaisesti. Maksujen korottamisesta täällä passitoimistossa ja tullikamarissa taas odotamme valtiovarainministerin lausuntoa, koska Keisari ei pidä sopivana sitä, ettei Venäjän rupla kelpaisi parikurssiin valtion virastossa, joka toimii täällä pääkaupungissa. Paljon yksinkertaisempaa olisi ollut vaatia näissä virastoissa maksuja Suomen markoissa ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.1.1866
Pietarissa 10.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Huolestuneena ala-arvoisilla venäläisillä pienillä hopeakolikoilla tapahtuvan keinottelun meidän hopeavarannollemme mahdollisesti aiheuttamista vaaroista olen kuvitellut keksineeni, että tämä keinottelu voidaan mitätöidä keinolla, joka minun on mielestäni esitettävä Herra Senaattorin harkittavaksi. Tämä keino olisi nimittäin sellainen, että pankki oikeutettaisiin toistaiseksi kieltäytymään suomalaisten vaihtorahojen lunastamisesta hopeamarkoilla. Kun keinottelijat saapuvat tuomaan suuria summia suomalaisena vaihtorahana, heidät torju...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
3.1.1866
Pietarissa 3./15.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Tammikuun 9. päivän kunnianarvoisan kirjelmän johdosta saanen meidän kesken ilmoittaa, että [Suomen asiain] komitea on saanut H. M:ltaan nuhteet siitä, että se on puoltanut senaatin esitystä kurssin määräämisestä venäläiselle paperirahalle tullien ja passimaksujen perinnässä. Asia on lopullisesti hylätty sillä perusteella, että ukaasin mukaan venäläiset setelit ovat koko valtakunnassa käypää rahaa parikurssiin. Pääkaupungissa ei voida hyväksyä Suomen etujen mukaista poikkeusta, kun se tarjoaisi vain ennakkotapauksen muille laitoks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
2.2.1866
Pietarissa 2./14.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Esitän kohteliaimmat kiitokseni esityksen sisältöä koskevasta tiedosta sekä markan kolikoista. Olisin mieluummin nähnyt senaatin käyttävän selvää kieltä, sanovan suoraan, ettei venäläistä vaihtorahaa voida pitää metalliarvoaan paremmassa kurssissa. Mutta tämänkin esityksen on kelvattava, kunhan saamme sen käsiimme. Se ei ole vielä täällä! Herra Senaattorin ennustus venäläisestä vaihtorahasta aiheutuvasta sekasorrosta on esitetty Keisarille. Tämä oli velvollisuutemme. Täällä liikkuu merkillisiä huhuja seteleiden arvon alentamisesta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: