Wallgren, Georg

Wallgren, Georg

1814–1889. Filosofian maisteri 1836, lääketieteen kandidaatti 1843, lääketieteen ja kirurgian tohtori 1847. Piirilääkäri Loviisassa 1879, Helsingissä 1882–. Porvarissäädyn edustajana valtiopäivillä.