Geitlin, Johan Gabriel

Geitlin, Johan Gabriel

1836–1890. Filosofian maisteri 1857, lisensiaatti ja tohtori 1860. Latinan opettaja Jyväskylässä 1858, Helsingissä 1868, Hämeenlinnassa 1874, Helsingissä 1887. Valtiopäivillä 1877–78, 1882, 1885 pappissäädyn edustaja. Kirjoitti latinan oppikirjoja.

Vuoden 1860 promootion kunniasijat, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 24.5.1860

Päivämäärä: 
24.5.1860
Omasta puolestani en voi pitää historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan lisensiaatin tutkintoa muuna kuin itsenäisiin tutkimuksiin riittävän kyvyn tarpeellisena valvontatoimena niiden osalta, jotka eivät ole julkaisemillaan teoksilla riittävästi osoittaneet suorittaneensa tällaisia tutkimuksia; jo päteviksi tunnustettujen tiedemiesten osalta samaa tutkintoa on pidettävä ja on kiitettävästi pidettykin muotoseikkana. Tästä seuraa, että suurempaa tieteellistä ansioituneisuutta on pidettävä ratkaisevana perusteena myös päätettäessä kunniasijoista tohtorinpromootiossa. En voi myöskään edes kuv...
Paikat: 
Asiat: