Dionysios II

Dionysios II

n. 396–335 eKr. Syrakusan tyranni 367–357 ja 347–344. Platonin ihailija.