Aleksanteri II

Aleksanteri II

1818–1881. Venäjän keisari 1855–1881 ja Suomen suuriruhtinas 1855–81.

Ruotusotilaiden kotiutuskoron lakkauttaminen,lausunto senaatin talousosastossa 23.2.1864

Päivämäärä: 
23.2.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kotiutuskorot olivat jo vanhempien säädösten mukaan tarkoitetut ruotusotilaitten palkkaukseen. Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset näitä korkoja koskevat säädökset 4. syyskuulta 1858 ja 19. toukokuulta 1859, sen mukaan mitä kuvernöörinviraston valituksen kohteena olevassa päätöksessä mainittiin, annettiin asianosaisille tiedoksi vasta kun sopimuksia sotamiesten kanssa oli jo tehty. Näin ollen katsoi senaattori kohtuulliseksi kumota mainitun päätöksen sekä ilmoittaa valittajilla olevan oikeus saada kiistan kohteena olleet kotiutuskorot ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.2.1864
Helsingissä 27.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suotakoon minulle anteeksi, että jälleen uuvutan Jalosukuista Herra Kreiviä pitkällä esitykselläni. Senaatti lähettää Hänen Majesteetilleen alamaisen anomuksensa kuoletuslainarahaston lainojen vuotuisen koron nostamisesta 4:stä 5:een prosenttiin. Vaikka tämä koron nostaminen on täysin aiheellista, äänestyspöytäkirjasta ilmenee eriävä mielipide, jonka perusteluissa monet asiat on esitetty väärässä valossa. Kuoletuslainarahasto, jonka pääoma on nyt lähes 1 ½ miljoonaa ruplaa, on muodostettu vain vähäiseltä osaltaan entisistä maanviljelys-,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Säätyjen lakivaliokunnan mietintö painovapautta koskevan esityksen johdosta, konsepti

Päivämäärä: 
20.2.1864
Esityksen asetukseksi painovapaudesta Suomessa oli, kuten lienee yleisesti tunnettua, senaatti jättänyt Hänen Majesteettinsa harkittavaksi jo valtiopäivien kokoontuessa. Asiaa koskeva armollinen esitys taas on päivätty tämän vuoden tammikuun 4. päivänä. Jokaiselle, joka ei ole kieltäytynyt velvollisuudestaan ajatella, mikä on mahdollisuuksien rajoissa lujitettaessa painovapautta maassamme, pitäisi jo näiden päivämäärien yhdessä olla kehotus rajoittaa vaatimukset siihen, mikä on tämän vapauden kannalta välttämätöntä. Tämä välttämätön on: laki ja tuomioistuimen ratkaisuvalta. Ja esitys pitää ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1864
Helsingissä 10.3.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni siitä erinomaisesta hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi vaivautuu niin usein suomaan minulle kunnian ja ilon ottaa vastaan kirjeellisiä tiedonantojaan. Olen pahoillani siitä, etten ole vielä kyennyt täyttämään saamaani tehtävää luovuttaa Hänen Keisarillisen Korkeutensa Perintöruhtinaan käytettäväksi kuvaus valtiontaloudestamme. Ainoastaan valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen yhden kappaleen luovuttamisesta ei kuitenkaan olisi juuri minkäänlaista hyöty...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Pituus-, tilavuus- ja painomittojen metrisen järjestelmän käyttöönotto, lausunto senaatin täysistunnossa 21.3.1864

Päivämäärä: 
21.3.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kun säädyt ovat omasta puolestaan hylänneet esityksen nykyisin käytössä olevien jalka- ja naulamääräisten mittojen ja painojen jakamisesta desimaalijärjestelmän mukaan, mutta sitä vastoin puoltaneet Hänen Keisarillisen Majesteettinsa esityksen mukaisesti pituus-, tilavuus- ja painomittojen järjestämistä useissa Euroopan maissa käyttöön otetun metrijärjestelmän mukaisesti, jota uudistusta myös keisarillinen senaatti on aiemmin puoltanut, katsoi senaattori kuuliaisuutensa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista määräystä kohtaan lähinnä vaat...
Paikat: 
Asiat: 

Valtiopäivien päättymisen johdosta, konseptin osa

Päivämäärä: 
1.4.1864
...voi nähdä kyseisessä toimenpiteessä poliittisia tarkoituksia. Myös kysymyksessä valtiontaloudesta ja verotuksesta nauttivat viimeisimmät valtiopäivät kokoontuessaan vapauksia ja oikeuksia, jollaisia säädyillä ei milloinkaan ole ollut sen jälkeen kun vuoden 1772 hallitusmuoto astui voimaan. Koskaan aikaisemmin ei ole annettu edes todellista selontekoa valtiontalouden tilasta säätyjen valiokunnille, joilla nyt oli tilaisuus tutustua siihen pienimpiä yksityiskohtia myöten kuluneiden viidenkymmenen vuoden ajalta. Säädyt eivät koskaan aikaisemmin saaneet hallitukselta mitään sitä koskevaa tie...
Henkilöt: 
Paikat: 

Keisari Aleksanteri II:n Suomen-vierailusta aiheutuneet menot, lausunto senaatin talousosastossa 6.4.1864

Päivämäärä: 
6.4.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui – ja katsoi omasta puolestaan hyväksi sallia, että edellä mainitut 9 490 markkaa 63 penniä viedään tileissä kohtaan 7. H. T. ja erinäiset budjetin ulkopuoliset menot. Muilta osin kuvernööri pitäisi velvoittaa lähettämään keisarilliselle senaatille eritelty luettelo yllämainitussa tarkoituksessa ostetuista tavaroista, jotka vielä ovat myymättä, sekä ilmoittaa, missä ja millä tavoin niitä säilytetään.    
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 81, 9.4.1864: Eräitä huomautuksia ”valtiovarainvaliokunnan selvitykseen valtionhallinnon tarkastamisesta”

Päivämäärä: 
9.4.1864
”Selvitys” erottuu monista valiokuntamietinnöistä tyynen maltillisuutensa ansiosta. Valiokunta sanoo havainneensa, että ”valtion tuloja on yleensä käytetty maan hyödyksi ja parhaaksi tavalla, joka ansaitsee maan kiitollisuuden.” Tällainen tunnustus todistaa poliittisesta rohkeudesta, joka tässä maassa on kauan ollut harvinaista. Onhan hallitsevien isänmaanrakkauteen ja kunniallisuuteen luottaminen julkisesti leimattu kavallukseksi. Itse tosiasia, että hallintoa lähes puoli vuosisataa ilman mitään kontrollia hoitanut hallitus nyt kohtaa maan säädyt ilman, että se on pyytämässä penniäkään sää...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
16.4.1864
Helsingissä 16.4.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Olen hyvin pahoillani siitä, etten ole voinut saada Jalosukuisen Herra Kreivin tilaamaa esitystä valmiiksi aikaisemmin. Jos tämäntapaisella esityksellä halutaan olevan edes jonkinmoista arvoa, sen laatiminen on kuitenkin pitkä työ. Sellaista en ole voinut ajatella. Esityksen – ja ajan – lyhyys, jota ei voida välttää, on estänyt sen. Nyt lähetetty selostus sisältää tästä syystä vain tulo- ja menoarviota koskevia valaisevia huomautuksia sekä lisäksi tietoja rahajärjestelmästämme ja muutamia sitä koskevia mietteitä. Käsitykseni mukaan tässä...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Selvitys Venäjän valtiovarainministerille suomalaisista luottopapereista

Päivämäärä: 
20.4.1864
Venäjällä vuonna 1859 hankittu 4 miljoonan hopearuplan valtionlaina, jonka korko on 4 prosenttia.   Venäjällä otettua Suomen valtionlainaa koskien liitetään oheen Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 30. huhtikuuta 1859 antaman Armollisen Manifestin sekä saman vuoden 11. toukokuuta annetun Keisarillisen julistuksen venäjänkieliset käännökset, joista käy ilmi seuraavaa: - että obligaatiot on annettu 500 ruplan arvoisina 1000 obligaation sarjoina, jolloin kukin sarja on arvoltaan 500 000 ruplaa; - että koroksi on vahvistettu 4 % vuodessa ja että se maksetaan toukokuun 1./13. päivänä tai marrask...
Henkilöt: