Aleksanteri II

Aleksanteri II

1818–1881. Venäjän keisari 1855–1881 ja Suomen suuriruhtinas 1855–81.

Lausunto Venäjän painovapauslakiehdotuksesta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Käsillä olevan Проекть Устава о Книгопечатнии [ehdotus painovapausasetukseksi] kaltaisen laajan, erittäin asiantuntevasti ja täsmällisesti laaditun työn arviointi vaatisi sellaista perehtymistä, johon minulta ei liikene aikaa, ja samalla tietoja, joita minulta puuttuu. Jokaisen lain ja etenkin lehdistön kaltaiseen asiaan kohdistuvan säädöksen on vastattava kunkin maan oloja. Abstraktien periaatteiden varassa tehtävästä ei suoriuduta. Vain maan ja kansan tarkoin tuntevan henkilön mielipiteellä voi ja saa olla tällaisessa ratkaisussa merkitystä. Kun kuitenkin otan minulle osoitettuun luottamu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.1.1864
Pietarissa 6.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä. En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on. Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevais...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 7 ja 8, 11. ja 12.1.1864: Hypoteekkiyhdistyksen lainan takuusta

Päivämäärä: 
11.1.1864
Lienee todistettu seikka, että maamme maatalous tarvitsee lisää pääomia. Yhtä selvää on, että niitä ei ole saatavissa omasta maastamme. Kaikki muutkin elinkeinot kärsivät rahanpuutteesta. Eikä asianlaita voi muutoin ollakaan näin rahasta köyhässä maassa varsinkin nyt, maalle miljoonia maksaneen kadon jälkeen. Kun Hypoteekkiyhdistys siis nyt haluaa ulkomaisen lainan avulla tuoda maahan rahaa, se olisi tällä hetkellä maalle todella suuri hyvänteko. Mutta Hypoteekkiyhdistys tai kukaan muukaan ei voi eikä sen pidä lainata ulkomailta niin kauan kuin rahan arvo omassa maassa on epävakaa. Valtiova...
Henkilöt: 
Paikat: 

Venäläisen rahvaan kaupankäyntioikeudet Suomessa, lausunto senaatin täysistunnossa 18.1.1864

Päivämäärä: 
18.1.1864
Kun keisarillisen senaatin täysistunnon pöytäkirja tämän kuun 14. päivältä oli luettu tarkastusta varten, palautti senaattori Snellman maan kenraalikuvernöörin viime joulukuun 30. (18.) päivänä keisarilliselle senaatille antaman kirjelmän senaatin 20. huhtikuuta 1863 Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen tekemän alamaisen anomuksen johdosta. Anomus koski Venäjän kuvernementtien rahvaalle myönnettävää oikeutta harjoittaa kauppaa Suomessa, ja se oli asiaan liittyvine asiakirjoineen ollut senaattorin lähemmin tarkasteltavana sen varauksen mukaisesti, jonka senaattori esitti keisarillisen senaa...
Paikat: 

Väkijuomien tuontitullit, lausunto senaatin talousosastossa 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että nykyoloissa, kun kato on tehnyt tarpeelliseksi rajoittaa paloviinan valmistusta, ja tavaran hinta on siksi huomattavasti noussut, ei senaattori uskonut voivansa esittää mitään sopivampaa ja tehokkaampaa keinoa, jolla hillittäisiin koko ajan kasvavaa, suureksi osaksi väärennetyistä tuotteista koostuvaa väkijuomien tuontia, kuin tuontitullin korotuksen. Näin ollen senaattori halusi alamaisimmin esittää harkittavaksi, voisiko Hänen Keisarillinen Majesteettinsa nähdä aiheelliseksi toistaiseksi vahvistaa kyseisten juomien tullimaksun tullin-ylijohtok...
Henkilöt: 
Paikat: 

Åbo Underrättelserin lakkauttaminen, lausunto senaatin talousosastossa 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
...tällöin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon: Ne lausunnot Åbo Underrättelser -lehden kuluvan vuoden numerossa 1, jotka hänen ylhäisyytensä kenraalikuvernöörin kirjelmässä mainitaan, ovat rikollisia, Hänen Majesteettinsa Keisarin hallitustoimia sopimattomasti julkisuudessa arvostelevina, ja myös Venäjän kansaa halventavina ja näin ollen myös Suomen etuja haittaavina. Lehden julkaisuoikeuksien peruuttaminen olisi kuitenkin mielestäni väärä ratkaisu. Jätän sikseen sen, että en periaatteessa voi hyväksyä sellaista toimenpidettä, josta ei voida varmasti sanoa, myöskään tässä tapauks...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
4.2.1864
Helsingissä 4.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saatuani kunnian ottaa vastaan Herra Kreivin kirje tammikuun 27. päivältä pyydän nöyrimmästi, että saan kunnian vastata siihen seuraavassa postissa. Tänään otan vapauden pyytää Jalosukuista Herra Kreiviä välittämään Hänen Majesteetilleen senaatin alamainen anomus muutoksesta tulevaan rahajärjestelmäämme. Asiasta tehdyn Armollisen esityksen johdosta säädyt ovat yksimielisesti kannattaneet metrijärjestelmän ottamista käyttöön mittojen ja painojen määrittelyssä. Olisi toki järjetöntä ryhtyä nyt lyömään rahaa, joka ei olisi tämän järjestelmän...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Siestarjoen kivääritehtaan liittäminen Pietarin kuvernementtiin, lausunto senaatin talousosastossa 15.2.1864

Päivämäärä: 
15.2.1864
...jolloin senaattori lausui, – että sen yleisen julistuksen lisäksi, joka Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisen säädöksen mukaisesti annettaisiin ruotsin, suomen ja venäjän kielillä asianomaisille virastoille ja viranomaisille tiedoksi, katsoi senaattori omasta puolestaan, että ne muut toimenpiteet, joihin mainitun armollisen säädöksen toimeenpano saattaa antaa aihetta, kuuluvat keisarillisen senaatin talousosastolle, jonne sellaisia koskevat asiakirjat on toimitettava tästä pöytäkirjasta laaditun otteen kera.    
Henkilöt: 
Paikat: 

Rälssitilojen takaisinlunastus, lausunto senaatin talousosastossa 17.2.1864

Päivämäärä: 
17.2.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui, – että kyseisten maatilojen lunastaminen riippuu olennaisessa määrin kaikkien lampuotien halukkuudesta ottaa kantaakseen siitä välttämättä seuraavat velvollisuudet. Siksi senaattori piti tarpeellisena, että asiassa kuullaan kyseisiä talonpoikia, ennen kuin sille muuta tehdään. Hän halusi, että hallituksella olisi asiamies, jonka valinnan hän pidätti itselleen ja jolla olisi määräys tässä tarkoituksessa kuulla kyseisten tilojen asukkaita mitä pikimmin kutsumalla koolle julkisia kokouksia, joissa hän esittelisi mainitu...
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.2.1864
Pietari 8./20.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sen johdosta, että Herra Senaattori on pyytänyt minua välittämään Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen senaatin alamaisen anomuksen muutoksen tekemisestä Suomen tulevaan rahajärjestelmään, minun on valmisteltava Herra Senaattoria siihen, että tähän anomukseen ei luultavasti suostuta. Päättelen tämän siitä, mitä Hänen Majesteettinsa sanoi, kun ilmoitin hänelle suullisesti, että tähän tähtäävä ehdotus on saapunut. Ehdotus on kuitenkin annettu komitean tarkastettavaksi. Tässä yhteydessä minun on mielestäni ilmoitettava kuluvan ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: