Aleksanteri II

Aleksanteri II

1818–1881. Venäjän keisari 1855–1881 ja Suomen suuriruhtinas 1855–81.

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

Päivämäärä: 
31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja kenraalikuvernöörin kirjelmästä liitteenä.   Ehdotettu että pankki muuntaa talletuksen ensi sijassa venäläisiksi valtionlainan obligaatioiksi; että se, saadakseen varmasti korkoa 5 1/4 %, saa laskea liikkeelle seteleitä neljäsosaan talletuksen arvosta. Huomautus. Koko esityksen tarkoitus on saada valuuttaa p...

Säädyille annettu selonteko valtionlainasta, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1863
Kun maan pohjoisosissa sattui viime vuoden heinäkuussa vaikeita katoja, joita seurasivat useat vähemmän tuhoisat aina elokuun 10. päivään asti, tuli pohjoisten läänien kuvernööreiltä kertomuksia hallan aiheuttamasta hävityksestä ja vuodentulon laadusta. Ne antoivat aiheen odottaa näillä maamme seuduilla uutta katovuotta. Näitä uhkaavia näkymiä ylläpiti kylmänä ja sateisena jatkunut sää, jonka vallitessa vilja kypsyi pelloilla niin hitaasti, että oli pelättävissä, että se tuskin maamme eteläisessäkään osassa ehtisi välttämään elokuun lopussa säännöllisesti esiintyviä halloja. Vuoden 1862 ank...
Paikat: 

Kertomus toimenpiteistä Suomen rahaoloja koskevien säännösten laatimiseksi, konsepti

Päivämäärä: 
1.9.1863
Nämä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset määräykset on voitu panna toimeen vain sikäli, että viimeksi mainitut 1 ja 3 markan setelit on vaihtorahan puutteen helpottamiseksi saatettu kiertoon, ja niitä oli kierrossa 31. elokuuta 1863 yhteensä 3 630 980 markkaa. Sen sijaan ei armollista säädöstä hopea- ja kuparirahasta ole voitu panna toimeen, ennen kuin pankille on tullut mahdolliseksi lunastaa setelirahansa ehdoitta nimellisarvoonsa metallirahana. Tämän seurauksena on Suomen Pankki mainitusta päivästä lähtien alkanut laskea liikkeelle mainittua setelirahaa, kun taas vanhempia tall...
Henkilöt: 
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
17.9.1863
Oulussa 17.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Vakuuttaen vilpitöntä kiitollisuuttani Herra Senaattorin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 7. päivältä ja erityisesti kehotuksesta kirjoittaa Herra Senaattorille kiirehdin heti käyttämään tätä saamaani lupaa. – Teen tämän erityisen mielelläni, koska palattuani verojäämien perinnän tarkastusmatkaltani Salon ja Haapajärven kihlakunnista pystyn nyt kertomaan tarkemmin näiden alueemme pahimmin hätää kärsivien paikkakuntien tarpeista ja koska virallinen selvitykseni ei pääse lähtemään ennen kuin seuraavassa postissa. Haluan ohim...
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
28.9.1863
Helsingissä 28.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!    Päivän postissa lähtee Valtiovaraintoimituskunnan kirje keisarillisen senaatin päätöksestä, joka koskee ehdotettua kruunun makasiineissa olevan ulkomaisen viljan vaihtamista talletettavaan siemenviljaan hallavahingoista kärsineillä paikkakunnilla. Herra Kenraalimajurin ehdottamasta siemenviljan ostamisesta kruunun laskuun niiltä läänin paikkakunnilta, joilla on saatu korjatuksi siemeneksi kelpaavaa viljaa runsaammin, keisarillinen senaatti ei sitä vastoin ole halunnut tehdä lopullista päätöstä, ennen kuin kysymys tuodaan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Robert Wilhelm Ekmanille

Päivämäärä: 
2.10.1863
Helsingissä 2.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Hovimaalari!    Lupauksen mukaan minulla on kunnia ilmoittaa Keisarillisen Senaatin päätös valtiopäivämaalauksen niistä yksityiskohdista, jotka Herra Hovimaalari halusi saada täsmällisemmin määritellyiksi, nimittäin suostutaan ja myönnytään siihen: 1. että taulun leveys on 7 (seitsemän) kyynärää ja korkeus 5 ½ kyynärää [4,6 m x 3,27 m] 2. että valtiosali saadaan siinä esittää leveämpänä kuin se todellisuudessa on; 3. että aiheeksi otetaan se hetki, jolloin Hänen Majesteettinsa piti valtaistuinpuheensa; 4. että valtaistuinkatoksen yläpuolel...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.10.1863
Helsingissä 10.10.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Olin valmistautunut jo perjantain postissa lähettämään Jalosukuiselle Herra Kreiville muutamia rivejä, mutta jäljempänä seuraavan tekstin ilmaisemista syistä päädyin siihen, että minun oli kirjoitettava kirje uudelleen. Merkittävintä tapahtumissa ovat tähän mennessä olleet valtiopäivien anomukset. Pappissääty on etunenässä, kuten Herra Kreivi on sanomalehdistä nähnyt. Olisin ollut sitä mieltä, että jonkinlainen maltin säilyminen olisi toivottavaa eikä ainakaan pitäisi esittää anomuksia asioista, joiden järjestämisestä on lupaus jo valta...
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.10.1863
Ratula 3./15.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia saada Herra Senaattorin kirje tämän kuun 10. päivältä, ja kiiruhdan ilmaisemaan kohteliaimman kiitokseni siinä saamistani tiedoista. En ole käynyt enkä aikonut käydä neuvotteluja aatelissäädyn opposition kanssa, koska olen vakuuttunut siitä, ettei sellainen neuvottelukokous johtaisi mihinkään tuloksiin. Olen käynyt vierailulla kreivi Creutzin luona ja tavannut sitä paitsi useita kertoja lankoni Essenin ja sisarenpoikani August Armfeltin tyttärieni samoin kuin veljeni luona ja puhunut silloin heidän kan...
Asiat: 

Robert Wilhelm Ekmanille

Päivämäärä: 
22.10.1863
Helsingissä 22.10.1863   Herra Hovimaalari R. W. Ekmanille Turkuun    Kun keisarilliselle senaatille on ilmoitettu allekirjoittaneen valtiovaraintoimituskunnan päällikön ja Herra Hovimaalarin välisestä sopimuksesta, jossa Herra Hovimaalari on ottanut tehtäväkseen maalata keisarillisen senaatin laskuun öljymaalauksen Hänen Majesteettinsa Keisarin täkäläisen keisarillisen linnan valtiosalissa suorittamasta parhaillaan käynnissä olevien valtiopäivien avauksesta viime syyskuun 18. päivänä, keisarillinen senaatti on tehnyt mainittuun sopimukseen sen lisäyksen, että Herra Hovimaalarin olisi toimi...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.10.1863
Ratulassa 12./24.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ym.    Tuhannet kiitokset Herra Senaattorin kuluvan lokakuun 17. päivän kirjeestä, joka minulla oli kunnia saada viime tiistaina. En saa tänne Helsingin sanomalehtiä enkä siis ole lukenut professori Schaumanin artikkelia, jolla hän luultavasti pyrkii kalastelemaan kansansuosiota. Pappimme näyttävät tavoittelevan tätä kansansuosiota äärettömän innokkaasti. Suokoon Jumala heille siunauksensa! Olen täysin samaa mieltä Herra Senaattorin esittämästä ajatuksesta, että senaatti olisi valtuutettava tekemään sovitteluehdotuksia suoraa...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: