Henkilöt - G

Haku

Kaikki A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S U V W X Y Z Å Ä Ö

1788–1871. Englantilainen kirjailija.

1592–1655. Rans­kalainen luonnontieteilijä ja filosofi.

1727–1799. Saksalainen historioitsija.

1777–1855. Saksalainen matemaatikko ja astronomi. Professori Göttingenissä, Göttingenin observatorion johtaja vuodesta 1807.

Leski Tukholmassa 1828–.

1815–1884. Saksalainen runoilija.

1783–1847. Ruotsalainen historioitsija, runoilija ja säveltäjä. Upsalan yliopiston historian professori 1817, akateemikko.

1804–1871. Helsingin yliopiston itämaisten kielten professori 1835–49, eksegetiikan professori 1849–64. Filosofisen tiedekunnan dekaani 1848–49.

1836–1890. Filosofian maisteri 1857, lisensiaatti ja tohtori 1860. Latinan opettaja Jyväskylässä 1858, Helsingissä 1868, Hämeenlinnassa 1874, Helsingissä 1887. Valtiopäivillä 1877–78, 1882, 1885 pappissäädyn edustaja. Kirjoitti latinan oppikirjoja.

1838–1906. Senaatin virkamies vuodesta 1863. Valtion edustaja hypoteekki­yhdistyksessä 1880–1906. Valtiokonttorin ylijohtaja 1891–1903. Todellinen valtioneuvos 1901.