Henkilöt - B

Haku

Kaikki A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S U V W X Y Z Å Ä Ö

1755–1841. Ranskalainen valtiomies.

1753–1829. Ruotsalainen kirjailija.

”Bark & Warburg” konepajan toinen omistaja Göteborgissa 1860-luvulla.

1764–1848. Brittiläinen tutkimusmatkailija ja maantieteilijä. Amiraaliteetin toinen sihteeri 1804.

1799–1862. Saksalainen teologian tohtori Greifswaldissa 1838.

1821–1865. Saksalainen tutkimusmatkailija. 1850-luvulla Pohjois- ja Keski-Afrikassa.

1796–1867. Ranskalainen runoilija.

(Baccio/Bartolomeo della Porta) 1472–1517. Italialainen maalari.

1809–1865. Meriupseeri ja kartoittaja. Luotsilaitoksen päällikön apulainen 1848, virkaero ja everstin arvo 1853. Saimaan vesistön kartoitustöissä 1856–65.

1724–1790. Saksalainen kasvatustieteilijä ja kirjailija.