Henkilöt - A

Haku

Kaikki A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S U V W X Y Z Å Ä Ö

1846–1891. Värtsilän ja Möhkön rautatehtaiden palveluksessa.

1790–1850. Ruotsalainen virkamies, asetuskokoelman toimittaja.

1799–1875. Ruotsalainen Västgöta rykmentin luutnantti.

1811–1889. Ruotsalainen luonnontutkija. Filosofian tohtori 1842, käytännöllisen taloustieteen apulainen Upsalan yliopistossa, hoiti myös kasvitieteen professuuria. Maanviljelysakatemian sihteeri 1862–1881.

1791–1858. Historioitsija, kirjailija. Dosentti Turun Akatemiassa, siirtyi erottamisensa jälkeen Ruotsiin. Tukholman kuninkaallisen kirjaston hoitaja 1843.

1795–1878. Adolf Ivar A:n puoliso.

1812–1885. Norjalainen kirjailija, satujen keräilijä.

1823–1899. Kunnallisneuvos, tilanomistaja. Valtiopäivillä talonpoikaissäädyn edustaja 1867 ja 1877–78.

1818–1896. Filosofian kandidaatti ja maisteri 1844. Matematiikan ja fysiikan lehtori Kuopion lukiossa 1846, rehtori 1854–57, 1860–62, 1869–72. Pappisvihkimys 1867. Sakkolan kirkkoherra 1873.

1834–1913. Saksalainen kasvitieteilijä, professori Berliinissä.