Hakutulokset

Haku

Dokumentin sisällä voit etsiä tekstiä painamalla CTRL + F

Otsikko Arkisto Dokumenttityyppi Päivämäärä
Selvitys M. A. Castrénin rintakuvaa varten kerättyjen varojen käytöstä Lausunto 15.12.1855
Matematiikan professuuri, lausunto yliopiston konsistorissa 29.11.1856 Lausunto 29.11.1856
Oikeustieteen ja kansantalouden professuuri, lausunto yliopiston konsistorissa 7.2.1857 Lausunto 7.2.1857
Saksan kielen lehtoraatti, lausunto yliopiston konsistorissa 7.2.1857 Lausunto 7.2.1857
Lausunto yliopiston konsistorissa yliopistosta ja sen suunnitellusta lakkauttamisesta, konsepti Lausunto 20.3.1857
Osakuntien palauttaminen, lausunto yliopiston konsistorissa 18.11.1857 Lausunto 18.11.1857
Erik Rudbeckin lisensiaattityö, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 18.11.1857 Lausunto 18.11.1857
Lausunto Keisarillisesta Suomen Talousseurasta Turussa Lausunto 10.12.1857
Rehbinderin apurahan myöntäminen, eriävä mielipide yliopiston konsistorissa 1.12.1858 Lausunto 1.12.1858
Nuorten kirjailijoiden matka-apurahat, lausunto yliopiston konsistorissa 20.1.1859 Lausunto 20.1.1859
Vieraiden kielten uusi opetusmenetelmä, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 18.4.1859 Lausunto 18.4.1859
C. G. Estlanderin opinnäyte dosentuuria varten, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 5.10.1859 Lausunto 5.10.1859
Lääketieteen ja kirurgian professuurin hakijoiden pätevyys, lausunto yliopiston konsistorissa 5.11.1859 Lausunto 5.11.1859
Dosenttipalkkion korottaminen, lausunto yliopiston konsistorissa 7.12.1859 Lausunto 7.12.1859
Tyttöjen vuoro-opetuskoulun toimitilojen korjaus, esitys Helsingin maistraatille Lausunto 10.3.1860
Kandidaattien pätevyys dosentiksi, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 14.3.1860 Lausunto 14.3.1860
Vuoden 1860 promootion kunniasijat, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 24.5.1860 Lausunto 24.5.1860
Kameraali- ja valtio-oikeuden sekä rikosoikeuden professuurin ehdollepano, lausunto yliopiston konsistorissa 26.9.1860 Lausunto 26.9.1860
Normaalikoulun perustaminen, lausuntoyliopiston konsistorissa 30.1.1861 Lausunto 30.1.1861
Promootioperinteen lakkauttaminen,lausunto yliopiston konsistorissa 6.2.1861 Lausunto 6.2.1861
Aleksanteri-stipendin myöntäminen, lausunto yliopiston konsistorissa 1.5.1861 Lausunto 1.5.1861
Z. J. Cleven opinnäyte pedagogiikan ja didaktiikan professorinvirkaa varten, lausunto historiallis-filologisessa tiedekunnassa 21.10.1861 Lausunto 21.10.1861
Painatustuki L. L. Laurénin teokselle, lausunto historiallis-filologisessa tiedekunnassa 21.10. 1861 Lausunto 21.10.1861
J. Oscar I. Ranckenin opinnäyte pedagogiikan ja didaktiikan professorinvirkaa varten, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 21.10.1861 Lausunto 21.10.1861
Yliopiston kirjastonhoitajan viran täyttäminen, lausunto yliopiston konsistorissa 7.12.1861 Lausunto 7.12.1861

Aikaväli

Sisältötyypit

Dokumenttityypit

Kirjeenvaihdot

Asiat

Paikat