Yksityiskirje

Yksityiskirje

Onnittelusähke Lapinmaan naisilta ja Snellmanin vastaus

Päivämäärä: 
11.5.1881
Torniosta 11.5.1881 Kiitollisella sydämellä siitä itsenne uhraavaisesta rakkaudesta, jolla olette maatamme ja kansaamme järkähtämättä palvelleet, pyytävät myös Lapinmaan naiset saada yhdistyä onnentoivotuksiin syntymäpäivänänne. Herra suokoon Teille iloa ja rauhaa runsaassa määrässä!   11.5.1881 Kiitän nöyrimmästi ja liikutetulla sydämellä. Sillä odottamatonta se minulle oli, että niin etäällä isänmaassamme vielä löytyisi sykkiviä sydämiä jotka minua ystävyydellä muistavat. Antakoon Jumala korkeudessa teillekin Hyvät Naiset vanhain päivien iloon ja muistakaa niinä päivinä tämänkin toivotuks...
Paikat: 

Emilie Björksteniltä

Päivämäärä: 
18.5.1881
18.5.1881   ”Nikkilän asema Norrkulla.”    Kun kaikkien juhlallisuuksien kaiut Johan Wilhelm Snellmanin kunniaksi ovat vaienneet, tahdon osoittaa lämpimimmät onnentoivotukseni ystävälle, täytettyjen 75 vuoden johdosta. Mieluusti olisin ollut mukana 12. toukokuuta, tuodakseni koko muun maan ohella kunnianosoitukseni maamme suurimmalle elossa olevalle pojalle; mutta olosuhteet loivat esteitä tämän toiveen toteutumiselle, ja joukkoon sekoittui hiven egoismiakin. ”Hän ei edes huomaa sinua suuressa, juhlivassa väkijoukossa”, ajattelin, ”säästä onnentoivotuksesi myöhemmäksi, tyynempien aikojen va...
Kirjeenvaihto: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
31.5.1881
31.5.1881   Parahin Veli!    Havaitsen, että Taideyhdistys pyytää [senaatilta] 17 000 mk:n lainaa Göhlen kokoelman ostamista varten. Älkää antako lainaa ihmisille, jotka eivät pysty maksamaan, vaan saattavat itsensä surkeaan asemaan pitkiksi ajoiksi. Hoitakaa asia ripeästi: 1. Ostakaa kokoelma valtiolle; 2. Luovuttakaa se Taideyhdistyksen hoitoon toistaiseksi ja velvoittakaa se: a) suorituttamaan vuosittain kokoelman inventointi ja tarkastus ja b) antamaan tästä kertomus samalla kun jo annetun määräyksen mukainen kertomus piirustuskoulun kokoelmista. ––– Perustelu: Selvitysten mukaan näyttä...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
31.5.1881
Jalosukuinen Herra Ministerivaltiosihteeri, Todellinen Salaneuvos ja Ritari. Teidän Ylhäisyytenne.   Nöyrästi kiitän ystävällisestä sähkeestä, jolla Teidän Ylhäisyytenne on alaisineen suvainnut kunnioittaa syntymäpäivääni. Yhtä nöyrästi rohkenen pyytää, että Teidän Ylhäisyytenne suopeamielisesti välittäisi kohteliaimman kiitokseni tiedoksi muille allekirjoittajille. Pyydän erityisesti saada ilmaista iloni siitä, että sähke ohittaa vaieten vähäiset ansioni Suomen kansan omaa olemassaoloaan koskevan tietoisuuden kehittämisessä, mutta sen sijaan tunnustaa, vaikkakin liioittelevin sanakääntein,...
Kirjeenvaihto: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
5.6.1881
[kesäkuussa 1881]   Kunnioitettu Veli.    Ylimääräisen [Suomen Hypoteekkiyhdistyksen] yhtiökokouksen asettamissa toimikunnissa on kerrottu, että [maan] hallitus olisi halukas ostamaan Valtiokonttorin välityksellä hypoteekkiyhdistyksen 4 1/2 prosentin obligaatioita parikurssiin. Valtion [yhdistykseen asettama] asiamies on kysyttäessä vastannut, ettei asia ole varma. Voin hyvin ymmärtää, että valtion rahastojen, esim. kuoletuslainarahaston, säästöille voitaisiin hankkia korkotuottoa ostamalla obligaatioita, kuten aina on menetelty. Mutta vanhaan päähäni ei mahdu, että valtion varoja käytettäi...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille, konsepti

Päivämäärä: 
15.6.1881
Jalosukuinen Herra Paroni.   Minun pitäisi varmaankin pyytää anteeksi, että vaivaan tällä lähetyksellä. Sellainen pyyntö olisi kuitenkin teeskentelyä enkä siis esitä sitä. Otan päinvastoin vapauden kirjoittaa kerran Jalosukuiselle Herra Paronille ennen kuolemaani. Olen jo pitkään lykännyt aikomustani. Syy selviää seuraavasta. Minua on kauan vaivannut se seikka, ettei tässä maassa tiedetä, kuka on ensisijaisesti vaikuttanut kaikkeen siihen hyvään, mikä osaksemme tuli vuosien 62 ja 67 välillä. En ole kuitenkaan voinut kirjoittaa enkä puhua asiasta. Kreivi Armfeltin kuolema antoi minulle hiema...
Kirjeenvaihto: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
11.10.1851
  11.10.1851 Veli Cygnaeys.  Tit. Nikanderin asiamies anoo tuen jatkamista siten, että sen voisi nostaa Turussa. Borgströmin ehdotuksen mukaan tähän tarvitaan maksumääräystä, jonka nojalla 50 hopearuplaa maksetaan 10 ruplan kuukausierissä lokakuusta 1851 helmikuuhun 1852. Lisäksi samalle miehelle on maksettava 20 hopearuplaa 21. maaliskuuta. Olet samoin vielä velvollinen hoitamaan tuollaisen maksumää­räyk­sen välityksellä 150 riikintaalaria Billingille 3/6 mennessä 333,16 – ” – Ståckille 28/7 mennessä maksumääräykset päivättävä vastaavasti 1. kesäkuuta ja 15. heinäkuuta. Yritin saada Sinut ...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: