Sopimus

Sopimus

Kustannussopimus 21.12.1841

Päivämäärä: 
21.12.1841
Täten luovutan Herra Kirjakauppias Carl Looströmille kustannusoikeuden ensimmäiseen painokseen kirjoittamastani teoksesta ”Tyskland, skildringar och omdömen från en resa 1840–1841” [”Saksa. Kuvauksia ja arviointeja matkalta 1840–1841”], sovittua tekijänpalkkiota vastaan, joka on kaksi­kymmentäviisi (25) riikintaalaria valtionvelkakonttorin seteli­rahaa paino­arkilta, ja sitoudun tulevan tammikuun 1. päivään mennessä jättämään paino­valmiin käsikirjoituksen sekä olemaan ryhtymättä uuden painoksen julkai­semista koskeviin järjestelyihin ennen tämän painoksen loppumista kirjakaupoista. Tukholm...
Paikat: 

Luonnos hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen valtion väliseksi sopimukseksi, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1866
Suomen Hypoteekkiyhdistys luovuttaa täten Suomen valtiolle yhteensä miljoona viisisataatuhatta markkaa, osoituksen mukaisesti nostettavaksi Suomen Pankista Hypoteekkiyhdistyksen pankkiin tallentamista varoista; ja sitoutuu Suomen hallitus Hänen Majesteettinsa Keisarin [päivämäärä puuttuu] päivänä ilmoittaman armollisen valtuutuksen nojalla talletustodistuksen antamalla maksamaan takaisin yhdistykselle seitsemänsataa viisikymmentätuhatta markkaa 30. marraskuuta ja loput seitsemänsataa viisikymmentätuhatta markkaa tämän vuoden joulukuun 30. päivänä sekä maksamaan varoille korkoa, 6 % vuosikor...
Henkilöt: