Esitys

Esitys

Senaatin esitys rahajärjestelmän muutoksista, konsepti

Päivämäärä: 
30.8.1865
Koska useat pakottavat syyt ovat viivästyttäneet ajankohtaa, jolloin hopeanvaihto ilman ehtoja voidaan aloittaa Suomen Pankissa, ja jolloin Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisesti vahvistama markka- ja pennimääräinen metalliraha tulee maassa ainoaksi laillisesti käyväksi maksuvälineeksi, on tällä välin ilmaistu epäilyksiä määräyksen mukaisen rahajärjestelmän ja samassa yhteydessä myös rahanlyönnin remediumeja [poikkeama rahan oikeasta painosta ja metalliarvosta] koskevien määräysten soveliaisuudesta. Jo 30. syyskuuta/12. lokakuuta 1861 oli maan silloinen kenraalikuvernööri [von Ber...
Paikat: 

Esitys hallitusmuodoksi, lausunto senaatin täysistunnossa 31.1.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
31.1.1866
Tästä pykälästä keskusteltaessa lausui senaattori Snellman, jonka kantaan senaattorit Rotkirch, Viktor Furuhjelm, Clas Nordenheim sekä Mauritz Wilhelm Nordenheim yhtyivät, seuraavaa: ”Alamaisimmin rohkenen kiinnittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista huomiota siihen, että 1. pykälän sanoja ’osa Venäjän keisarikuntaa’ ei ole 5. kesäkuuta 1808 annetussa manifestissa eikä 1. helmikuuta 1809 annetussa käskykirjeessä eikä 17. (5.) syyskuuta 1809 tehdyssä rauhansopimuksessa. Historia todistaa, että suuret ja mahtavat kansakunnat, mitä enemmän niiden kansallistietoisuus ja poliittiset ...
Paikat: 

Esitys vaihtorahan lyömisestä täysiarvoisena, konsepti

Päivämäärä: 
15.5.1866
Senaatin esitys vaihtorahan lyömisestä täysiarvoisena perustunee pääasiallisesti siihen, että Venäjän vaihtorahan pakkokurssin lakkauttamista anottaessa katsottiin sopivaksi samalla peruuttaa maassa kaiken vajaapitoisen hopeavaihtorahan käypyys. Periaatteelliselta kannalta voidaan myös pitää tärkeänä, että kaikki hopearaha on täysiarvoista maassa, jossa ainoastaan metalliraha on laillinen maksuväline. Tätä käsitystä on viime aikoina noudatettu niissä maissa, joissa on tehty rahalaitoksen uudistus. Toteuttamisesta koituu kuitenkin kaksi haittaa: 1. Suhteellisesti suuremmista rahanlyöntikusta...
Paikat: 

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen uusi arviointitariffi, esitys yhtiökokouksessa 8.6.1875

Päivämäärä: 
8.6.1875
Kysymyksessä arviointitaksasta on johtokunta katsonut, ettei se toistaiseksi voi tehdä mitään, mutta se on mieluusti tukenut allekirjoittaneen pyyntöä saada antaa yhtiökokoukselle seuraava yksityinen esitys. Nyt voimassa oleva tariffi antaa omaisuudelle liian suuria arvoja, sen todistavat jo ne monet yhtiökokousten päätökset, jotka koskevat lainamäärän vähentämistä suhteessa näihin arvoihin. Jo vuoden 1864 yhtiökokouksessa tehtiin niihin vähennyksiä ja lisäyksiä, muun muassa että Oulun läänissä sai antaa lainaa vain 3/8 tilan arvosta, ja tämä säännös laajennettiin vuonna 1865 koskemaan Vaas...