Dokumentit

Saantitodistus 22.12.1846

22.12.1846
Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolllinen käsky, jolla sanomalehti Saiman julkaiseminen kiel­letään ensi vuoden alusta lähtien, on suosiollisesti saatettu minun tietooni, mikä täten ilmoitetaan. Kuopiossa joulukuun 22. pnä 1846. Joh. Vilh. Snellman sanomalehti Saiman julkaisija    

Säätyjen lakivaliokunnan mietintö painovapautta koskevan esityksen johdosta, konsepti

20.2.1864
Esityksen asetukseksi painovapaudesta Suomessa oli, kuten lienee yleisesti tunnettua, senaatti jättänyt Hänen Majesteettinsa harkittavaksi jo valtiopäivien kokoontuessa. Asiaa koskeva armollinen esitys taas on päivätty tämän vuoden tammikuun 4. päivänä. Jokaiselle, joka ei ole kieltäytynyt...

Mietintö Riihimäen–Pietarin rautatiestä 19.2.1868

19.2.1868
Osuus, jolla Suomen valtion tulee osallistua Riihimäen–Pietarin rautatien kustannuksiin, on arvioitu 20 miljoonaksi markaksi. Nyttemmin jo tehdyn lainasopimuksen mukaan valtio saa lainasta tehollisesti 16 miljoonaa markkaa. Kun kotimaisesta rautatielainasta on siis jäänyt säästöön 285 000 markkaa,...

Lakivaliokunnan mietintö kiinnityksestä yksityisten rautateiden rakentamiseksi, lausunnot valtiopäivillä 9. ja 13.3.1877

9.3.1877
Herra Snellman: Itse asian osalta haluan minäkin omasta puolestani vaatia sen palauttamista valiokuntaan herra Ehrströmin varauksessaan esittämin perustein, joihin myös herra Renvall on yhtynyt. Mutta pyydän myös saada tässä lisäksi tehdä joitakin huomautuksia kyseisen asetuksen sisällöstä,...

Talousvaliokunnan mietintö muulla kuin vesivoimalla käyvien myllyjen ja viljansurvinlaitosten rakentamisesta ja verottamisesta, lausunto valtiopäivillä 23.3.1877

23.3.1877
Herra Snellman: Pyydän saada yhtyä varauksentekijöihin ja samalla siihen herra Haartmanin tekemään lisäykseen, että valiokuntaa kehotettaisiin ehdottamaan, että armollinen esitys olisi voimassa viiden vuoden ajan tai seuraaviin valtiopäiviin asti. Varauksentekijöiden vaatimuksella on monia...

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö uusien yliopiston opettajien palkkaamisesta, lausunto valtiopäivillä 23.3.1877

23.3.1877
Herra Snellman: Nyt käsiteltävänä olevan kaltaisten aloitteitten, jotka koskevat uusien valtion virkojen perustamista, katsoisin omasta puolestani joka tapauksessa olevan vähemmän paikallaan. Valtionvarainhallintoa piiritetään riittävästi jo ennestään, ilman että säätyjen tarvitsisi käyttää...

Lakivaliokunnan mietintö muutoksesta lakisäädökseen aviottomien lasten perintöoikeudesta, lausunto valtiopäivillä 4.4.1877

4.4.1877
Herra Snellman: Mielestäni olisi valitettavaa, jos valtiopäivät siksi, että mielipiteet ehkä eroavat suuresti toisistaan kyseisten lasten oikeuksien laajuuden suhteen, jättäisivät asian kokonaan käsittelemättä, niin kuin on ehdotettu. Näin ne eivät tunnustaisi aviottomille lapsille heiltä niin...

Aikaväli

Dokumenttityypit