Dokumentit

Ehdotus säännöiksi raittiiden elämäntapojen noudattamiseksi osa­kunnassa keväällä 1835, konsepti

1.1.1835
Jotta omalta osaltamme hyvän esimerkin avulla edistäisimme siveellisyyttä siinä yhteisössä, jonka jäseniltä isänmaa odottaa tulevaa menestystään, allekirjoittaneet ovat suostuneet seuraaviin velvoitteisiin:   § 1 Jokainen meistä päättää, että hän ei koko opiskeluaikanaan käy majataloissa, vielä...

Kodin suhteesta kouluun, esitelmä keväällä 1844

1.5.1844
Hyvät naiset ja herrat! – Tapa ja laki antaa minulle tässä tilaisuudessa mahdollisuuden vaatia huomiotanne näihin muutamiin sanoihin, ja syistä jotka myöhemmin on helppo käsittää, saan nyt nöyrimmin pyytää huomiotanne seuraavalle lyhyelle esitykselle kodin ja koulun välisestä suhteesta. Lisään...

Ehdotus kauppaoppilaitoksen säännöiksi

10.12.1849
[joulukuussa 1849] Jotta ehdotetusta opistosta ei tulisi yksityishenkilön yritteliäisyyden varassa toimivaa laitosta, vaan se saisi pysyvästi turvatun aseman johtajansa ja opettajiensa päätöksistä riippumatta, edellytetään laitoksen perustajiksi sitoutuvien miesten takaavan sen keskeytymättömän...

Ehdotus Keisarillisen Suomen Talousseuran sääntöjen muuttamiseksi, konsepti 1.11.1855

1.11.1855
Keisarillisen Suomen Talousseuran 1. marraskuuta 1854 tekemän päätöksen perusteella allekirjoittaneet seuran jäsenet esittävät nöyrimmästi seuran voimassa oleviin sääntöihin seuraavia muutoksia, jotka mielestämme ovat välttämättömiä seuran viime voikoina saamien kokemusten nojalla. Koska kuitenkin...

Muistio kenraalikuvernöörille joulukuussa 1856

30.12.1856
[saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne osoittama luottamus velvoittaa minut ilmaisemaan kaihtelemattomasti mielipiteeni yliopiston tulevaisuudesta; pidän velvollisuutenani myös tämän tekemistä lyhyesti ja selkeästi, jotta en saisi tätä suuresti arvostamaani luottamusta uupumaan pitkäveteisellä...

Määrärahan myöntäminen vuoro-opetuskoulun II opettajan palkkaukseen, muistio Helsingin maistraatille

28.12.1858
Muistio!   Todettuaan, että poikakoulun opettajavoimien lisääminen on ehdottoman välttämätöntä, kaupungin vuoro-opetuskoulujen johtokunta on päättänyt ottaa kouluun toisen opettajan, joka saa vuosipalkakseen toistaiseksi 200 hopearuplaa sekä ilmaisen asunnon koulun tiloissa ilmaisine polttopuineen...

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja...

Muistio venäläis-suomalaisista kauppaedustajista, konsepti

1.11.1863
1. Erityisiä venäläis-suomalaisia konsuleita otetaan palvelukseen seuraavilla ulkomaanpaikkakunnilla: a) Venäjän ulkoministeriö valitsee ja nimittää keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan esityksestä, b) ovat ulkoministeriön määräysvallan ja valvonnan alaiset kaikilta niiltä osin kuin...

Muistio hätäaputoimista Vaasan läänissä, konsepti

2.5.1864
Toimitettu   Vaasan läänissä on elokuusta 1862 lähtien lainattu kruunun varastoista rahvaalle yli 36 000 tynnyriä viljaa, arvoltaan noin 936 000 markkaa, sekä käteistä 11 4000 markkaa, siis yhteensä 1 050 000 markkaa. Hätäaputöihin läänissä oli joulukuun 1. päivään 1863 mennessä annettu 293 977...

Muistio leimapaperin merkinnöistä 24.8.1864, konsepti

24.8.1864
Ei juuri voitane sanoa, että ne jne. ja mallit olisivat tyylikkäitä. Mutta ne ovat kumminkin riittävän siistejä, ja lisäehdotusten pyytäminen veisi vain aikaa. Mitä suomenkielisiin arvomäärämerkintöihin tulee, on senaatin yleinen täysistunto esittänyt Hänen Majesteetilleen asetuksen muutosta tässä...

Aikaväli

Dokumenttityypit