Dokumentit

Seurueelle nuorukaisia ja nuoria naisia 1830-luvun puolivälissä, puhekonsepti

31.12.1835
Puheeni seurueelle ylväitä ruskeafrakkisia nuorukaisia sekä daameja (nuoria) kanooneineen ja kalvaine poskineen, pidetty kamarissani vieraiden tanssiessa rajuilman vallitessa ikkunoiden ulkopuolella ja tulen palaessa takassa. Eivätkö säkenöikin Taivaan kiiltomadot valaistakseen sen Tulipallon...

Carl Robert Ehrströmiltä kesällä1838, konsepti

30.6.1838
Veli Janne!   Meidän ei pitäisi lakata olemasta toisillemme vain siksi että lakkasimme elämästä yhdessä. – Kynän antama lohdutus on heikko, mutta se on ainoa, ja siksi tartun quasi aq. stridente correptus arundinem [ikään kuin veden kohistessa ruokoon tartutaan]. Olen Muonionniskassa, siis...

Carl Robert Ehrströmiltä, luonnos

17.3.1840
[Kevät 1840] Ranskalaiset ampuivat Hegeliä rautakuulilla. hän ei kuullut eikä nähnyt sitä; seuraako tästä nyt välttämättä, että Sinäkin, muuan Hegelin apostoleista, et kuule niitä luoteja, joita sinua vastaan ammutaan, olkoonkin että ne ovat vain musteesta ja paperista tehtyjä. Älä odota, kunnes...

Carl Gustaf Ottelinille, konsepti marraskuussa 1843

20.11.1843
Suurimmin kunnioitetun Herra Tohtorin tunnettu ihmisrakkaus ja hänen erityisen hyväntahtoinen suhtautumisensa opettajien säätyyn rohkaisee minua vaivaamaan häntä seuraavalla esityksellä, jonka laatimiseen nykyinen asemani on minua kannustanut. Esitettyäni Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen...

Kenraalikuvernööri Menšikoville, maalis-huhtikuussa 1846, konsepti

31.3.1846
*** Ruhtinas!   Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne on suvainnut mitä armollisimmin saattaa sekä Suomen sensuurihallinnon että Kuopion Herra Kuvernöörin kautta tiedokseni korkean tyytymättömyytensä toimintaani sanomalehti Saiman julkaisijana. *** kiitollisuutta armollisesta hyvyydestä, tunnustaen...

Luonnos puheeksi koulun päättäjäisissä

30.6.1846
[kesäkuussa 1846] Koulukurssin loppuun suorittaneiden julistaminen lukiokelpoisiksi tarkastajan suostumuksella. Aina ei ole samanlaista. Ihminen voi kuitenkin toivoa voittavansa kaikki vastukset lujan tahdon voimalla. Historia opettaa, että ihmiskunnan suurimmat hahmot ovat edenneet sitä tietä. Se...

Prokuraattorille, konsepti

31.12.1846
[vuoden 1846 lopussa] Minun on pakko jälleen valittaa Jalosukuiselle Hra Prokuraattorille, Salaneuvokselle ja Ritarille, joka toimii Hallitsijan kaikkein armollisimmin nimittämänä maan lakien ja laillisten menettelytapojen oikean noudattamisen valvojana, siitä yhä jatkuvasta laittomasta...

Luonnos lehdistölain perusteluiksi 31.12.1862, konsepti

31.12.1862
1. Tehtävän tärkeys – tietämisen vapaus – yhtäpitävyys koskien valtion ja yhteiskunnan laitoksia – keino valtion palvelijoiden valvomiseen – ja luottamukseen johtajien ja johdettavien välillä. Huom. Vapaan sanan haitat. Yleinen sivistys, lainkuuliaisuus, yhteiskuntajärjestyksen vakaus (50 vuoden...

Mielipide sisällöltään poliittisten säännöllisesti ilmestyvien lehtien vakuusmaksusta 21.12.1862, konsepti

21.12.1862
Harkinta ja kokemus ovat opettaneet, että rahasakot ovat sopivin rangaistus painovapausrikoksista. Myös komitea on yhtynyt tähän käsitykseen. Mutta kokemus opettaa myös, että sanomalehdet ovat se kirjallisuuden muoto, jossa helpoimmin käytetään painovapautta väärin. Niillä on myös levikkinsä vuoksi...

Lehdistökomitean nimissä laadittuja perusteluja kahta säädösehdotusta varten 21.12.1862, konsepti

21.12.1862
Sen tehtävän, jonka Teidän Keisarillinen Majesteettinne on armollisimmin 1. joulukuuta 1861 päivätyllä käskykirjeellään antanut allekirjoittaneille, olemme alamaisesti kuuliaisina T. K. M:n käskylle ja vakuuttuneina asian tärkeydestä isänmaalle koettaneet parhaan kykymme mukaan täyttää....

Aikaväli

Dokumenttityypit