Dokumentit

Finlands Allmänna Tidning nro 58, 10.3.1865: [Palkkaneljännesten maksaminen]

10.3.1865
Vaikka lehdissä julkaistut, palkkaneljännesten maksamista täkäläisestä rahastosta koskevat tiedot eivät ole vähääkään luotettavia, olosuhteet eivät salli myöskään niistä vaikenemista. Valtio ei voi suorittaa maksuja muussa rahassa kuin mitä se on valtiontuloina saanut ja mitä sillä on hallussaan....

Alexander Armfeltille

11.3.1865
Helsingissä 11.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavimman kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta siihen huomionosoitukseen, joka on tullut osakseni. Näen sen saamisen osoitukseksi Armollisen Hallitsijamme jaloudesta, jonka vaikutuksesta...

Carl Gustaf Wredeltä

17.3.1865
Nikolainkaupungissa [Vaasassa] 17.3.1865   Korkeasti kunnioitettu Herra Senaattori!    Palattuani tämän kuun 12. päivänä virkamatkalta Jyväskylästä minulla oli ilo saada Herra Senaattorin helmikuun 27. päivänä lähettämä kunnianarvoisa kirje, johon kiiruhdan vastaamaan. Lappajärven pitäjän...

Ritarihuonejärjestyksen muuttaminen, lausunto senaatin täysistunnossa 20.3.1865

20.3.1865
…jolloin senaattori Snellman – lausui katsovansa, että hänen tuli kiinnittää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen huomio nykyisin voimassa olevan ritarihuonejärjestyksen 10. pykälään ehdotettuun muutokseen, nimittäin että suvun päämiehellä, eikä suvulla, olisi oikeus nimittää sen...

Alexander Armfeltille

25.3.1865
Helsingissä 21.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla oli kunnia lähettää tämän kuun 16. päivän postissa Jalosukuiselle Herra Kreiville virallinen kirjelmä ikävän leimapaperiasian johdosta. Töiden ruuhka esti minua lähettämästä sen saatteeksi joitakin kunnioittavia rivejä yksityisesti....

Alexander Armfeltilta

12.3.1865
Pietarissa 12./24.3.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Herra Senaattorin minulle lähettämien uudessa leimapaperiasetuksessa ja uusissa leimamerkeissä havaittua virhettä koskevien kahden eri kirjeen johdosta kiiruhdan ilmoittamaan Herra Senaattorille, että otan tämän ikävän...

Finlands Allmänna Tidning nro 71, 27.3.1865: Uudesta leimapaperista

27.3.1865
Voidaan yleensäkin kysyä, onko yleisessä asetuksessa syytä mennä hallinnollisia yksityiskohtia koskeviin määräyksiin etenkin, kun taustalla ei ole mitään erityistä kokemusta määräysten soveliaisuudesta. – Kun lainsäätäjä ei halua jättää mitään hallintoa hoitavien ymmärryksen ja harkinnan varaan,...

Ilmoitus varojen keräyksestä Lontoon merimiessairaalaa varten 27.3.1865, konsepti

27.3.1865
Vuodesta 1826 on hyväntekeväisyysseura nimeltä ”Seamens Hospital Society” ylläpitänyt Lontoossa sairaalaa, jossa otetaan vastaan merimiehiä kaikista kansoista ja uskontunnustuksista saamaan lääkintää ja hoitoa. Se on sijoitettuna käytöstä poistettuun linjalaivaan Thames-joella lähellä Greenwichiä....

Vastine säädyille tehtyyn esitykseen uusista verolisistä, lausunto senaatin täysistunnossa 27.3.1865

27.3.1865
Senaattori Snellman esitti omasta puolestaan alamaisimmin säädyille tehdyn esityksen hylkäämistä uusien verolisien osalta: 27: e.) useitten sairaaloitten perustamiseksi maahan; g.) maanmittausvirkakunnan lisäämiseksi; i.) merimittausten toimeenpanemiseksi Pohjanlahdella; k.) alkeisoppikoulujen...

Alexander Armfeltille

28.3.1865
Helsingissä 28.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Uskon voivani havaita Jalosukuisen Herra Kreivin tämän kuun 24. päivän kirjeestä, että myös Herra Kreivi on pahastunut leimapaperimaksua koskevaan asetukseen tehdystä muutoksesta. Sen lisäksi, mitä minulla on ollut kunnia tästä kysymyksestä...

Aikaväli

Dokumenttityypit