Dokumentit

Artikkeli viljakaupasta ja hätäaputoimista, konsepti

17.2.1865
Viime aikoina ovat sanomalehdet puuhailleet paljon viljakauppaa ja hätäaputoimia koskevien kysymysten parissa. Valitettavaa tässä keskustelussa on se, että siihen eivät osallistu ne henkilöt, jotka tuntevat olot maan hätää kärsivissä osissa – ja että sitä käyvät eivät edes ole perehtyneet...

Samuel Henrik Antellille

18.2.1865
Helsingissä 18.2.1865   Suuresti kunnioitettu Veli!    Kaksi ja ½ kuukautta sitten olin aloittanut kirjeen, jonka kirjoittamisen keskeytin jostakin syystä – minkä jälkeen äkillisesti välttämättömäksi tullut Pietarin-matka esti kirjeen jatkamisen kuten paljon muutakin. Suo anteeksi, että olen tällä...

Samuel Henrik Antellilta

23.2.1865
Kuopio 23.2.1865   Parahin Veli!    Sain tämän kuun 18. päivän kirjeesi muutamia päiviä sitten ja saanen sen johdosta kertoa Sinulle käsitykseni eräistä siinä mainituista aiheista. Viime vuoden marraskuun 10. päivänä Sinulle lähettämässäni kirjeessä pääasiana ei pitänyt olla karjakko-oppilaiden...

Georg von Alfthanilta

23.2.1865
Raahe 23.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Eräällä edesmenneen Mihail Pavlovitšin vastaanotolla hovimiehet kiinnittivät Suuriruhtinaan huomiota tähtitieteilijä Struven ilmiselvään vaivautuneisuuteen näin monien kenraalien ja loisteliaasti pukeutuneiden herrojen piirissä...

Alexander Armfeltilta

13.2.1865
Pietarissa 13/25.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Kun minun on äsken armollisesti suotu esitellä Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen Keisarillisen Suomen Senaatin talousosaston viime tammikuun 18. päivänä allekirjoittama alamainen kirje, joka koskee eräiden virasta...

Kotšubein lahjoitusmaatilan myyminen, lausunto senaatin talousosastossa 2.3.1865

2.3.1865
…toi senaattori Snellman esiin seuraavan eroavuuden: Senaattori oli tiettyjen erityisten syitten nojalla samaa mieltä siitä, että kyseisten tilojen lunastamisen kruunun laskuun tulisi tapahtua, vaikka niistä vaaditun kauppahinnan kerralla maksaminen nykyoloissa kävisikin kruunulle raskaaksi, kun...

Samuel Henrik Antellille

4.3.1865
H:ki 4.3.1865 Kunnioitettu Veli! Olen mielestäni velvollinen vastaamaan heti ystävälliseen kirjeeseesi helmikuun 23. päivältä enkä vain kiittääkseni sen sisällön vilpittömyydestä ja suorasukaisuudesta, vaan pääasiassa oikaistakseni väärinkäsityksen, joka koskee ”hyvää tahtoa” siemenviljan käytön...

Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen sopimus konsulaateista, lausunto senaatin täysistunnossa 6.3.1865

6.3.1865
Senaattori Snellman, joka keisarillisen senaatin kokouksessa viimeksi kuluneen kuun 27. päivänä oli lähempää tarkastelua varten pidättänyt itsellään keisarillisen senaatin talousosaston 22. päivänä kyseistä kuuta laaditun pöytäkirjan otteen liitteet, jotka koskivat ehdotettua Venäjän keisarikunnan...

Ylioppilastutkinnon käyttöönotto, lausunto senaatin täysistunnossa 6.3.1865

…jolloin senaattori Snellman – omasta puolestaan katsoi, ettei ehdotettu muutos suinkaan tuottaisi sitä hyötyä, jota sillä on tarkoitettu, nimittäin pienempää rasitusta alkeisoppilaitosten oppilaille. On nimittäin tunnettu ja tunnustettu asia, että oppilaitten ruumiin- ja sielunvoimia ylen määrin...

Samuel Henrik Antellilta

9.3.1865
Kuopiossa 9.3.1865   Vanha Ystävä ja Veli!    Kiitän Sinua lämpimästi viimeksi saamastani ystävällisestä kirjeestä. Se on tuntuvasti rauhoittanut mieltäni, mutta minun on kohteliaimmin pyydettävä, että tällä kertaa et otaksuisi myöskään kruununpalvelijoiden suhtautuneen vähimmässäkään määrin...

Aikaväli

Dokumenttityypit