Dokumentit

Tervun tilan verotus, lausunto senaatin talousosastossa 16.5.1866

16.5.1866
Senaattori Snellman määräsi Viipurin läänin kuvernöörin asettamaan kruununnimismies Bernefeltin, mikäli niin ei ole jo tapahtunut, laillisen syytteen alaiseksi, minkä lisäksi kuvernöörin tulee kehottaa Bernefeltiä heti maksamaan takaisin kyseisille tilallisille heiltä vastoin oikeutta perimänsä...

Sahateollisuuden vientitulli, lausunto senaatin talousosastossa 30.5.1866

30.5.1866
Senaattori Snellman, joka ilmoitti mielipiteensä kirjallisena, halusi alamaisimmin esittää Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa suvaitsisi armollisimmin päättää seuraavaa: että vuodesta 1867 lähtien maasta vietävien tavaroiden tulli lakkaisi, ja samoin että...

Yhdyspankin liikkeelle laskemien setelien arvomäärät, lausunto senaatin talousosastossa 1.8.1866

1.8.1866
Senaattori Snellman oli muilta osin yhtä mieltä senaattori ja vapaaherra von Bornin kanssa, mutta katsoi, että Yhdyspankin liikkeelle laskemien seteleitten arvomääriksi tulisi määrätä kymmenen, kaksikymmentäviisi ja sata markkaa, kuitenkin niin, että pankki saisi kahdenkymmenenviiden markan arvon...

J. Soldanin anomus saada lupa masuunin rakentamiseen Impilahden pitäjään (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 13.9.1866

13.9.1866
…jolloin Senaattori Snellman lausui – että koska on selvitetty, osittain anomukseen liitetyissä asiakirjoissa ja osittain paikkakunnan kruununvoudin rakennuspaikalla tekemässä tutkimuksessa, että hakija omistaa mainitut tilat, joille laitos rakennetaan, ja koska hän on niillä sijaitsevien...

Suomen Pankin antolainaus, lausunto senaatin talousosastossa 10.10.1866

10.10.1866
Senaattori Snellman oli muuten samaa mieltä kuin vapaaherra von Born, paitsi että senaattori, ottaen huomioon maassa tällä hetkellä vallitsevan huolestuttavan rahatilanteen, uskoi mainitun armollisen asetuksen 8. § perusteella olevan aihetta ilman edeltävää alamaista anomusta ryhtyä heti vapaaherra...

Tullilaitoksen alusten hankinta ja partiovalvonta Suomenlahdella, lausunto senaatin talousosastossa 11.10.1866

11.10.1866
Senaattori Snellman, joka halusi muistuttaa siitä, että ehdotettuja aluksia olisi oikeastaan pidettävä purjealuksina, sellaista tarkoitusta varten rakennettuina, mutta potkurihöyrykonetta apuna käyttävinä, ja että niiden hyviin puoliin kuuluisi myös, että niitä voitaisiin käyttää sekä avomerellä...

Suomen kielen käyttö virastoissa ja tuomioistuimissa, lausunto senaatin täysistunnossa 15.10.1866

15.10.1866
Senaattori Snellman antoi näin kuuluvan kirjallisen lausunnon: Senaattori on asiakirjoista saanut selville, että Turun hovioikeuden lainkäyttöalueella Kemiön, Paraisten, Siuntion, Espoon, Sipoon, Tuusulan ja Ruotsinpyhtään käräjäkunnissa, samoin kuin siinä Askolan kappelin osassa, joka kuuluu...

Poliisisääntö Turussa ja Viipurissa, lausunto senaatin täysistunnossa 15.10.1866

15.10.1866
Senaattori Snellman ilmoitti, että valtion varat, mikäli muut välttämättömät yhteiskunnan tarpeet täytetään, eivät ainakaan tällä hetkellä ja kohta alkavana vuonna 1867 salli määrärahojen lisäystä Turun ja Viipurin poliisien ylläpitämiseen. Asian ollessa näin, ja koska kyseiset ehdotukset on tehty...

Ehdotus uudeksi kirkkolaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 15.10.1866

15.10.1866
Senaattori Snellman katsoi, että äänioikeus vuokralle annetun maan osalta olisi varattava vain haltijalle eikä siis missään tapauksessa omistajalle. Tämän mielipiteen perusteina hän esitti, että olisi kirkon olemuksen mukaista, että enemmistö seurakunnan edustajista saisi osallistua sielunhoitajan...

Armahdusjulistusta koskeva lausunto, konsepti

30.10.1866
Kaikkein armollisimmin kehotettuna lausumaan mielipiteeni armahdusjulistuksesta, jolla Teidän Keisarillinen Majesteettinne haluaa juhlistaa Hänen Keisarillisen Korkeutensa kohta käsillä olevaa hääpäivää, on senaatti tämän armollisen ilmoituksen johdosta rohjennut katsoa aiheelliseksi ilmaista...