Dokumentit

Puutavarakauppa Kajaanin alueella, lausunto senaatin talousosastossa 13.10.1865

13.10.1865
Senaattori Snellman halusi omasta puolestaan jättää metsähallituksen asiaksi, mikäli ostajat ilmaisevat olevansa halukkaita maksamaan huutokaupassa huudetulle puutavaralle muuten vahvistettujen ehtojen mukaiset neljä penniä kuutiojalalta, luovuttaa heille kyseiset puutavaraerät, kuitenkin niin,...

Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa, lausunto senaatin täysistunnossa 23.10.1865

23.10.1865
Senaattori Snellman ilmoitti olevansa itse pääasiassa samaa mieltä vapaaherra von Bornin kanssa, mutta hän halusi alamaisuudessa esittää Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, että olisi mahdollista ylentää henkilö virasta toiseen siten, että hän säilyttää edellisen virkansa palkkaedut, jolloin ne...

Suhteet Saksan pankkiirihuoneeseen, lausunto senaatin talousosastossa 25.10.1865

25.10.1865
Senaattori Snellman katsoi omasta puolestaan, että pankin johtokuntaa ei pidä rasittaa koko vastuulla pankin ulkomaanasiamiesten valinnasta, ja että parasta olisi, jos keisarillinen senaatti ratkaisisi asian. Mutta koska asiasta on olemassa selkeä säädös, yhtyi senaattori vapaaherra von Bornin...

Merenkulun verotus ja laivanrakennukseen käytettävän materiaalin tullimaksut, lausunto senaatin talousosastossa 25.10.1865

25.10.1865
Senaattori Snellman antoi kirjallisen lausuman, joka kuului seuraavasti: ”on todella valitettavaa, jos maan tullilainsäädäntö on senkaltainen, että olosuhteet pakottavat myöntämään siitä poikkeuksia. Tämänkaltaisiin kuuluvat maassamme erityisesti rautatullia koskevat säännökset, joista on siksi jo...

Läänin järjestely Tampereen ja sen ympäristön alueella, lausunto senaatin täysistunnossa 6.11.1865

6.11.1865
Senaattori Snellman halusi omasta puolestaan, ennen kuin kävi asian lopulliseen käsittelyyn, määrätä Hämeen ja Vaasan läänien kuvernöörit sekä Turun ja Porin läänin virkaatekevän kuvernöörin yhdessä keisarillisen senaatin kansliatoimituskunnan päällikön, paroni von Bornin kanssa, hänen määräämänään...

Suomen Pankin asiamies Hampurissa, lausunto senaatin talousosastossa 8.11.1865

8.11.1865
Senaattori Snellman viittasi valtiovaraintoimituskunnan edellä käsiteltyyn esitykseen, ilmoittaen että senaattorin mielestä pankin turvallisuudelle niin tärkeää asiaa kuin sen ulkomaisten asiamiesten valintaa ei pidä sälyttää pankin johtokunnan niskoille, vaan pankin ylimmän hallituksen tulisi...

Venäläisen setelirahan käyttö Suomessa, lausunto senaatin talousosastossa 13.11.1865

13.11.1865
Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston päällikkö senaattori Snellman selosti, kuinka nyt, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa armossaan säädettyä, että metallirahan pitää olla maassamme ainoa laillinen maksuväline, ja tämän säännöksen nyttemmin astuttua voimaan, on tästä seurauksena, että...

Lahjoitusmaatilojen lunastaminen Viipurin ja Mikkelin lääneissä, lausunto senaatin talousosastossa 15.11.1865

15.11.1865
Senaattori Snellman jätti näin kuuluvan kirjallisen lausuman: ”Valtiovaraintoimituskunnan laatima ehdotus maan seuraavaksi kokoontuville säädyille annettavaksi esitykseksi Viipurin ja Mikkelin läänien lahjoitusmaatilojen lunastamisesta nojaa, niiltä osin kuin valtiosihteeristön kirjeessä annettuja...

Verotus ja rahanuudistus, lausunto senaatin talousosastossa 16.11.1865

16.11.1865
Senaattori Snellman lausui, – että koska setelirahan arvo on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana heikentynyt, on tavaran hinta suuressa määrin noussut, ja sen seurauksena myös verohintataksoihin otetut keskimääräiset verohinnat ovat vähitellen nousseet siten, että vaikka keisarillinen senaatti...

Rahanuudistus, lausunto senaatin täysistunnossa 20.11.1865

20.11.1865
Senaattori Snellman lausui – että hän katsoi yllä mainitusta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oman armollisen päätöksen kanssa yhtäpitävästä asetuksesta, joka koskee metallirahaa ainoana laillisesti Suomessa käypänä, eittämättä seuraavan, että kaikki ennen 13. maaliskuuta ensi vuonna 1866 tavalla...