Dokumentit

Venäläisten veturien lunastaminen, lausunto senaatin talousosastossa 11.5.1865

11.5.1865
…jolloin senaattori Snellman lausui, – että ottaen huomioon suuret ylimääräiset määrärahat, joilla yleinen valtionrahasto on osallistunut rautatiehen, yhteensä lähes kaksi miljoonaa markkaa, ja ne menot, joita valtiolla edelleenkin on liikenteestä, ja koska niiden hallinto ei näytä antavan toivoa...

Ehdotus komiteasta virkakielisanaston suomentamiseksi, lausunto senaatin täysistunnossa 15.5.1865

15.5.1865
Ja senaattori Snellman lausui tähän – että senaattori Kirjallisuuden Seuran asiaa koskevaa esitystä harkitessaan totesi, ettei tällä hetkellä ole sopivaa puoltaa komitean asettamista Kirjallisuuden Seuran esittämän kaltaista tehtävää varten; mutta sen sijaan senaattori halusi jättää Kirjallisuuden...

Ehdotus rautatien rakentamiseen tarvittavien varojen hankkimisesta, lausunto senaatin täysistunnossa 26.5.1865 (sub secreto)

26.5.1865
Koska rautatien rakentamiseen tarvitaan varoja: 1. ennen kuin niitä saadaan viinapolttoverosta, 2. tästä verosta tarkoitusta varten varatun vuosittaisen määrän lisäksi; ja koska kyseisten varojen hankkiminen ulkomaanlainalla käy mahdottomaksi – ainakin lähitulevaisuudessa, niin ehdotetaan seuraavaa...

Ehdotus suostuntaverosäännöstä, lausunto senaatin täysistunnossa 27.5.1865

27.5.1865
Tehtävästä päätöksestä neuvoteltaessa tuotiin esiin siinä määrin erilaisia mielipiteitä, että senaattori Snellman halusi antaa suostuntavelvollisten itsensä paitsi lausua mielipiteensä ja päättää mahdollisen harkintakomitean tarpeellisuudesta, myös valita puheenjohtajan ja jäsenet sekä suostunta-...

Ehdotus rahauudistuksen kurssieroksi, lausunto senaatin talousosastossa 19.6.1865 (sub secreto)

19.6.1865
Senaattori Snellman lausui ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] mielipiteensä – että senaattori, tunnustaen syvää alamaista kiitollisuutta tuntien niiden armollisten päätösten arvon, jolla maalle on taattu vakaasta rahan arvosta koituvat edut, sen asukkaille heidän omaisuutensa turva ja sen...

Merivahinkovakuutusyhdistyksen perustaminen Turkuun (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 9.8.1865

9.8.1865
…jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] ilmaisi käsityksensä: Samalla kun senaattori omasta puolestaan halusi sallia, että kyseinen yhtiö katsotaan sääntöjen 36. §:ssä mainitulla tavalla perustetuksi, kun johtokunta on hyväksynyt vakuutuksia neljänsadantuhannen markan...

Venäjän ja Saksin välinen sopimus rikollisten luovuttamisesta, lausunto senaatin täysistunnossa 8.9.1865

8.9.1865
…jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ettei hänellä, siinä tapauksessa että kyseinen sopimus Venäjän ja Saksin välillä solmitaan, omasta puolestaan ollut mitään huomauttamista sen soveltamisesta myös Suomessa. Tällöin senaattori kuitenkin katsoi...

Painoasiain ylihallituksen jäsenten pätevyys, lausunto senaatin täysistunnossa 2.10.1865

2.10.1865
…Senaattori Snellman lausui mielipiteenään, että koska sen arvioimiseksi, mikä painotuotteessa ei ole sallittua, ja myöskin kirjoittajan laillisen oikeuden ja tieteellisen tutkimuksen vapauden suojelemiseksi, olisi toivottavaa, että Painoasiain ylihallituksen jäsenillä olisi laaja tieteellinen ja...

Ruotsin kielen opetus Jyväskylän opettajaseminaarissa, lausunto senaatin talousosastossa 5.10.1865

5.10.1865
…Senaattori Snellman katsoi hyväksi puoltaa yllä mainittua ehdotusta oppiaineitten vaihtamisesta nykyisillä oppilailla seminaarin kolmannella luokalla naisten osastossa, kuitenkin niin, että osa ruotsin kielelle varatuista oppitunneista käytettäisiin myös sopivien ruotsinkielisen kirjallisuuden...

Pastori Åbergin mehiläisten hoitoa koskeva matka-apuraha-anomus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 5.10.1865

5.10.1865
…Senaattori Snellman lausui tästä asiasta mielipiteensä: ja kun senaattori katsoi valtion jo kyllin ankarasti kuormitettujen varojen olevan enemmän tarpeen muualla kuin kyseisessä tapauksessa, arvioi senaattori aiheelliseksi hylätä Talousseuran yllä selostetun esityksen. Sen sijaan senaattori...