Dokumentit

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Kotimainen kirjallisuus

1.9.1849
1. Lyhy Suomen Historia ja Maantiede, kansakoulujen tarpeeksi. Suomentanut J. F. Granlund. Helsingissä 1849.   Tämä teos muodostaa Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimitusten 13. osan. Se on ansiokas, varsin selkeällä kielellä laadittu käännös teoksesta Finlands Historie och Geografi för...

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Suomen geologiasta

1.9.1849
Monikin lienee tämän kirjoittajan ohella halunnut oppia tietämään jotain Suomen ”vuorista ja maaperästä”. Mutta oppineidemme innostus on vielä niin vähän ollut kääntyneenä omaa maatamme koskevaan tietouteen, että tuskin löytyy mitään kotimaisen miehen laatimaa painotuotetta aiheesta. Yksittäisiä...

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Lehdistökatsaus

1.9.1849
Saamme varmaan vaikeuksitta tämän lehden lukijat uskomaan, että kohdistamme huomiomme maan sanomalehdistöön pikemminkin velvollisuudesta kuin mielihalusta. Näin sanoessamme emme silti tarkoita, että kotimainen journalismi olisi poikkeuksetta niin kehnoa, ettei siihen kannattaisi luoda silmäystäkään...

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Lisäys artikkeliin ”Suomen geologiasta”

1.9.1849
Sen jälkeen kun tämän kirjoittaja oli laatinut kyseisen artikkelin, onnistui hänen lukea herrojen v. Baer ja v. Helmersenin julkaisemasta sarjasta Beiträge zur Kenntniss des russischen Reichs [Lisäyksiä tietoihin Venäjän valtakunnasta] 1843 hra E. Eichwaldin laatima tutkielma nimeltä Neuer Beitrag...

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 7.9.1849

7.9.1849
Nöyrin esitys!   Samalla kun minun on kaikkein nöyrimmästi ilmoitettava korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että joutuessani yksityisten asioideni takia olemaan poissa paikkakunnalta syyslukukauden...

Fredrik Cygnaeukselta

9.9.1849
Hki 9.9.1849   Parahin veli Snellman!    Pääasiallisesti auttaakseni edes hiukan Sinua, joka pysyttelet vaatimattomasti Uudenmaan nurmikentillä ja vaivaat aivojasi minun huidellessani maailmalla, olen kirjoittanut oheen liittämäni paperit. Halu kohentaa kykyjeni mukaan eräiden isompien tai...

Elias Lönnrotilta

13.9.1849
13.9.1849   Parahin Veli! Kajaani    En ole pitkään aikaan saanut Sinulta edes puolta sanaa enkä näin ollen voi olla hiukan manailematta Sinua sekä tästä syystä että sen takia, ettet kuitenkin Iisalmella asti käydessäsi ponkaissut saman tien tänne. Siihen olisi ollut sitäkin enemmän syytä, kun minä...

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 17.9.1849

17.9.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen kuten myös Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli   Anon Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Suuresti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin vapautta rehtorinvirastani...

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1849: Ruotsalainen kirjallisuus

1.10.1849
Numerossa 7 aloitetun artikkelin jatkona seuraa tässä luettelo eräistä kaunokirjallisista tuotteista. Lukijan suosiollisella luvalla otamme tässä silti edelliseen liittyen ensin käsiteltäväksi erään tilastollisen ja kansantaloudellisen työn, joka tämän kirjoittajasta on näyttänyt olevan tavallista...

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1849: Kunnioitetuille tilaajille

1.10.1849
Kunnioitetuilta tilaajilta, jotka ovat tilanneet lehden vuodelle 1849 minun pitää nöyrimmästi pyytää anteeksi, että vuosikerran viimeisten vihkojen tulo on kestänyt näin kauan, sillä viivästyminen on minun, ei lehden julkaisijan syytä. Käsikirjoituksista on syntynyt pulaa, osin siksi että painatus...

Aikaväli

Dokumenttityypit