Dokumentit

Pankkivaliokunnan kirjelmä hypoteekkiyhdistyksen anomuksesta lainan maksuehtojen lievennyksestä, lausunnot valtiopäivillä 12.3.1872

12.3.1872
Herra Snellman: Sen osalta, mitä edellinen kunnioitettu puhuja on sanonut, pyydän nöyrimmin saada muistuttaa, että hypoteekkiyhdistyksen esitykseen ei sisältynyt mitään senkaltaista ehdotusta kuin mitä muuten on tapana jättää valiokunnalle. Kukaan ei tiettävästi pelkää, että joku yksityinen tai...

Puhe Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokouksessa 16.3.1872

16.3.1872
[suomeksi] Mitkä kansat voivat elämäänsä jatkaa, mitkä ennen aikojansa hukkautuvat? Tähän kysymykseen historia antaa jotensakin selvän vastauksen. Perijuurena kansan elantoon ja kasvamiseen on tiettävästi kansan oma oleminen; sillä ei sen elannosta saata kysymystä olla, joka ei ollenkaan ole...

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö juutalaisten kansalaisoikeuksista Suomessa, lausunto valtiopäivillä 19.3.1872

19.3.1872
Herra Snellman: Minäkin tunnustan olevan toivottavaa, että Suomen kansa etenisi niin pitkälle kuin mahdollista tiellä, jonka katsotaan kuuluvan ihmisyyteen, ja tunnustan täydelleen, että kyseisellä anomuksella on sellainen tarkoitus. Mutta jokaiselle kansalle on sallittua, sen pyrkiessä asettumaan...

Valtiovarain- ja talousvaliokunnan mietintö Kuusamon, Kemijärven ja Kuolajärven pitäjänasukkaiden kanssa solmitun ruotusopimuksen muuttamisesta, lausunnot valtiopäivillä 21.3.1872

21.3.1872
Herra Snellman: Kun otetaan huomioon, miten turmiollista olisi, jos näihin pitäjiin kuuluvat suuret metsät saatettaisiin jättää, vaikka lyhyeksikin aikaa, asukkaittensa vapaasti raiskattaviksi, niin omasta puolestani uskon, että säätyjen keskuudessa suuri enemmistö ei toivo, että toimenpiteet,...

Ritarihuonevaliokunnan mietintö privilegioetuisuuksien kumoamisesta, lausunto valtiopäivillä 6.4.1872

6.4.1872
Herra Snellman: Pyydän nöyrimmin saada äänelläni kannattaa niiden herrojen mielipidettä, jotka toivovat esityksen palauttamista valiokunnalle. Teen näin kuitenkin toisesta syystä, koska katson omasta puolestani valiokunnan voivan helposti sivuuttaa koko esityksen. Kaupunkikunnalla on paljon menoja...

Valtiovarain- ja talousvaliokunnan mietintö sahausmaksujen lakkauttamisesta, lausunnot valtiopäivillä 13.4.1872

13.4.1872
Herra Snellman: Hallituksen tulee aina luottaa tieteen tunnustamiin valtiontalouden suuriin periaatteisiin. Nämä periaatteet eivät ole, niin kuin väitetään, pelkästään teorioita, vaan laajan kokemuksen, monien vuosien ja monien maiden kokemuksien pohjalta syntyneen järjestelmän mukaisia oppeja....

Valtiovarainvaliokunnan mietintö kreditiivin myöntämisestä hätäaputoimenpiteisiin katovuosina tai muihin erityistarpeisiin, lausunto valtiopäivillä 16.4.1872

16.4.1872
Herra Snellman: Omasta puolestani saanen nöyrästi yhtyä niihin, jotka puoltavat kreditiivin myöntämistä. On kai jokseenkin yhdentekevää, pitäisikö sille asettaa korko vai ei, jos takaisinmaksu voi tapahtua nopeasti, mutta kun maassamme valitettavasti ja varsin luonnollisista syistä käy välistä niin...

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö kirjallisuuden ja taiteen omistus- ja kustannusoikeuksista, lausunto valtiopäivillä 20.4.1872

20.4.1872
Herra Snellman: Saanen kunnioittavimmin omasta puolestani puoltaa, että kunnianarvoisa sääty hyväksyisi yleisen anomusvaliokunnan mietinnön. Ehkä voisi olla aiheellista olla ottamatta valiokunnan puoltamaan aloitteeseen mitään ehdotuksia tietyistä määräajoista tai vuosista, joiden kuluessa...

Valtiovarainvaliokunnan kirjelmä hätäaputoimenpiteisiin myönnettävästä lainasta, lausunnot valtiopäivillä 25.4.1872

25.4.1872
Tämän johdosta herra Snellman lausui seuraavaa: On pakko ihmetellä, että armollista esitystä käsitellään tällä tavoin, ikään kuin hallituksen velvollisuus olisi hädän sattuessa ruokkia väestö, ja ikään kuin olisi edustuslaitoksen puolelta erityinen armo, että se ojentaa edes yhden sormen...

Morgonbladet nro 100, 1.5.1872: Kunnioitetun nimimerkin A. M. kirjoitus Morgonbladetissa…

1.5.1872
Kunnioitetun nimimerkin A. M. [A. Meurman] kirjoitus Morgonbladetissa pakottaa minut vastaamaan, vaikka se tapahtuu vastahakoisesti. Hra A. M. on sivuuttanut pääasian, unohdetun seikan, jota vastustin. Kato on kansallinen onnettomuus, jota ei paranneta maan hallituksen keinoilla. Vain tulevat...

Aikaväli

Dokumenttityypit