Dokumentit

Meidän päiviemme politiikka, julkaisematon sanomalehtikirjoitus

30.12.1870
Joka haluaa ymmärtää ja arvioida aikansa poliittisia pyrkimyksiä, ei saa rajoittaa katsettaan vain tämänhetkiseen, vaan hänen tulee tuntea ja ymmärtää aikaisemmat historialliset ilmiöt, joista nykyisyys on noussut esiin – tämä on yleisesti tunnustettu vaatimus. Valtiomiehet kaikilla tasoilla...

Carl Gustaf Borgille, konsepti

3.1.1871
Avoin valtakirja täällä toimivan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassanhoitajalle, ylimääräiselle lehtorille herra Carl Gust. Borgille ottaa kuluvan vuoden 1871 aikana vastaan ja kuitata saaduksi täkäläisestä Keisarillisesta postitoimistosta kaikki Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle saapuvat...

Kouluylihallituksen kertomuksesta vuosilta 1870–1875, konsepti

30.12.1876
Tätä kertomusta voi monessa suhteessa sanoa surulliseksi tarinaksi. Oltakoon koululaitoksen järjestämisestä yleensä ja erityisesti meidän maassamme mitä mieltä tahansa, kukaan ei kuitenkaan voi olla valittamatta sitä lainsäädäntötapaa, jota on noudatettu koulua järjestettäessä ja josta kertomus...

Yliopiston ylimääräisistä professuureista, luonnos valtiopäivälausunnoksi

25.7.1877
Professorinviran täyttäminen on meidän yliopistossamme aina antanut aihetta rettelöihin. Muissa maissa, esimerkiksi Saksassa asia sujuu sinänsä helposti. Hallitus nimittää viranhaltijan eikä siinä tarvita muita koukeroita kuin valittavan suostumus. Tämä vaatii tietyt palkkaedut ja se hallitus, joka...