Dokumentit

Alexander Armfeltille

2.2.1865
Helsingissä 2.2.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi    Pidän velvollisuutenani nöyrimmästi kertoa, että Suomen Pankin johtokunta on kirjeellään 28. tammikuuta ilmoittanut pankin nyt lunastaneen Hypoteekkiyhdistyksen Frankfurt am Mainissa toimivan M. A. von Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeen...

Frans Olof af Brunérilta

4.2.1865
Pietari 4.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni. On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra...

Lahjoitusmaatilojen lunastaminen valtionlainalla, lausunto senaatin täysistunnossa 6.2.1865

6.2.1865
…jolloin senaattori Snellman ilmoitti mielipiteensä kirjallisena: Koska Hänen Keisarillisen Majesteettinsa tätä asiaa koskevassa armollisessa esityksessä säädyille on myös ehdotettu kotimaista lainaa keinona lahjoitusmaatilojen lunastamiseksi, ja säädyt ovat vaihtoehtoisena hyväksyneet tämän keinon...

Emil Stjernvall-Walleenilta

27.1.1865
Pietari 27.1./8.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Kiitän kohteliaimmin viimeksi saamastani kunnianarvoisasta kirjeestä sekä sen liitteistä. Huhu siitä, että liikkeellä on nyt hyvin näkyvästi Venäjän rahaa ja että Suomen markkamääräiset setelit ovat kadonneet, on herättänyt...

Protokollasihteerin viran täyttö senaatin talousosastossa (esimerkki korkean virkamiehen nimityksestä), lausunto senaatin talousosastossa 14.2.1865

14.2.1865
…jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa: Harkitessaan hakijoiden virkaikiä senaattori katsoi, että hänen tulee asettaa ehdolle: ensimmäiselle sijalle: kanslisti, protokollasihteeri Hjelt, joka tultuaan merkityksi kirjoihin 19. joulukuuta auskultanttina Turun hovioikeuteen on 22. tammikuuta...

Kertomus tilastollisen viraston perustamisesta, konsepti

15.2.1865
Vuonna 1861 laati tarkoitusta varten asetettu komitea ehdotuksen tilastollisen viraston perustamiseksi maahan. Ehdotus painettiin ja sitä levitettiin, jotta paitsi asianomaiset viranomaiset, myös yksityiset asiantuntijat saisivat tilaisuuden lausua siitä mielipiteensä ja esittää huomautuksiaan. Kun...

Alempien virkamiesten palkankorotuksista valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä, lausunto talousosastossa 16.2.1865 (sub secreto [salainen])

16.2.1865
12. Kun nyt ne lisäykset, joita senaatti aiemmin oli päättänyt anoa, on merkitty pöytäkirjaan, katsoi senaattori velvollisuudekseen ilmoittaa, että ne menojen lisäykset, jotka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on jo hyväksynyt, ja ne, joista senaatti on ennen tätä tehnyt alamaisen anomuksen,...

Artikkeli viljakaupasta ja hätäaputoimista, konsepti

17.2.1865
Viime aikoina ovat sanomalehdet puuhailleet paljon viljakauppaa ja hätäaputoimia koskevien kysymysten parissa. Valitettavaa tässä keskustelussa on se, että siihen eivät osallistu ne henkilöt, jotka tuntevat olot maan hätää kärsivissä osissa – ja että sitä käyvät eivät edes ole perehtyneet...

Samuel Henrik Antellille

18.2.1865
Helsingissä 18.2.1865   Suuresti kunnioitettu Veli!    Kaksi ja ½ kuukautta sitten olin aloittanut kirjeen, jonka kirjoittamisen keskeytin jostakin syystä – minkä jälkeen äkillisesti välttämättömäksi tullut Pietarin-matka esti kirjeen jatkamisen kuten paljon muutakin. Suo anteeksi, että olen tällä...

Samuel Henrik Antellilta

23.2.1865
Kuopio 23.2.1865   Parahin Veli!    Sain tämän kuun 18. päivän kirjeesi muutamia päiviä sitten ja saanen sen johdosta kertoa Sinulle käsitykseni eräistä siinä mainituista aiheista. Viime vuoden marraskuun 10. päivänä Sinulle lähettämässäni kirjeessä pääasiana ei pitänyt olla karjakko-oppilaiden...

Aikaväli

Dokumenttityypit