Dokumentit

Muistio sotaväen palkkoja käsittelevälle komitealle, konsepti

30.8.1865
Kurssista 1. Parikurssi on jalometallin määrien suhde kahden maan metallirahan välillä. 2. Vekselikurssi on yhdessä maassa toisen maan rahan osoitusten hinta. Huomautus: a) Vekselikurssi riippuu sellaisten osoitusten (vekselien) tarjonnasta ja kysynnästä ja on siksi parikurssia jonkin verran...

Muistio rahanuudistuksesta elokuussa 1865, konsepti

30.8.1865
Tätä armollista määräystä noudattaen saanee senaattori alamaisimmin ilmaista sen käsityksensä, että myös pakkokurssilla kiertävän setelirahan ollessa maan maksuvälineenä on kaikki tuonti ja siten myös kaikki viljan tuonti maksettava metallirahalla tai ulkomaan valuutoilla. Kato tekee kuitenkin...

Muistio suomalaisten puutuotteiden esillepanosta Pariisin näyttelyssä, konsepti

15.9.1865
Tunnettua on, että Suomi ei tässä näyttelyssä saa erikseen panna näytteille tuotteitaan, vaan ne sisältyvät koko Venäjän valtakunnan näyttelyyn, jokainen suomalainen artikkeli siis vastaavanlaisten venäläisten artikkelien joukossa. Tämä kävi välttämättömäksi näyttelyjärjestyksen takia, sillä siinä...

Luonnos hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen valtion väliseksi sopimukseksi, konsepti

30.12.1866
Suomen Hypoteekkiyhdistys luovuttaa täten Suomen valtiolle yhteensä miljoona viisisataatuhatta markkaa, osoituksen mukaisesti nostettavaksi Suomen Pankista Hypoteekkiyhdistyksen pankkiin tallentamista varoista; ja sitoutuu Suomen hallitus Hänen Majesteettinsa Keisarin [päivämäärä puuttuu] päivänä...

Aikaväli

Dokumenttityypit