Dokumentit

G. Z. Forsmanin suomenkielisen väitöskirjan arviointi, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 11.12.1862

11.12.1862
Pyydän nöyrimmin saada ilmoittaa pöytäkirjaan vastalauseeni sitä mielestäni väärää asiantilaa kohtaan, että yksi tai useampi tiedekunnan jäsen vetoaa kielitaidon puutteeseen perusteluna sille, että he eivät ryhdy arvioimaan suomen kielellä julkaistun opinnäytteen tieteellistä arvoa. Koska suomi nyt...

Historian professuurin täyttäminen, lausunto yliopiston konsistorissa 13.12.1862

13.12.1862
Vertailtaessa kahta hakijaa vertaillaan miestä, joka julkaistuilla teoksillaan on hankkinut sellaisen maineen tiedemiehenä ja kirjailijana, että hänet asetetaan maan parhaimpien joukkoon, ja toista, joka on tyydyttävästi suorittanut yliopiston professorinvirkaan vaadittavat tutkinnot ja väitökset....

Ehdotus valtiopäiväesitykseksi kansakoulujen määrärahoista ym., konsepti

20.3.1863
Hänen Majesteettinsa Keisari, joka asianmukaisten viranomaisten laatimien, suuriruhtinaskunnan yleistä tilaa koskevien selontekojen perusteella on havainnut tarpeelliseksi tietyt uudet toimenpiteet maan henkisen ja aineellisen kulttuurin edistämiseksi, on armollisimmin määrännyt keisarillisen...

Ehdotus säätyesitykseksi uusien liikenneyhteyksien rakentamisesta, konsepti

25.3.1863
Maamme maantieteellisestä asemasta ja sen pinnanmuodostuksesta johtuen ovat sen maanviljelys, manufaktuuriteollisuus ja kauppa riippuvaisia maan sisäosien ja meren välisestä yhteydestä. Pääasiassa juuri tätä tarkoitusta varten on näin ollen Hänen Majesteettinsa käskystä tehty liikenneolojen...

G. Reinin vaakunapiirros (esimerkki), lausunto senaatin täysistunnossa 13.7.1863

13.7.1863
...tällöin senaattori Snellman lausui ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] mielipiteensä – ja totesi, että Hänen Keisarillisen Majesteettinsa valtiosihteeristön kirjeellä 13. helmikuuta (1. helmikuuta) 1850 keisarilliselle senaatille ilmoitetun armollisen käskyn mukaisesti on yllä mainittu...

A. Freyburgin omistusoikeus kiinteistöön Suomessa (esimerkki), lausunto senaatin täysistunnossa 13.7.1863

13.7.1863
Kun asiakirjat oli luettu, sanoi senaattori Snellman – että senaattori, 25. helmikuuta 1851 annetun armollisen asetuksen mukaisesti, katsoo asiakseen jättää tämän alamaisen anomuksen alamaisesti Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliseen harkintaan. Senaattori ei kuitenkaan nähnyt olevan syytä...

Hypoteekkiyhdistyksen ulkomainen laina ja maan rahatilanne, lausunto senaatin talousosastossa 17.7.1863

17.7.1863
...kun senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui seuraavaa: Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, valtiosihteeristön Suomen senaatille ilmoittamalla, 8. elokuuta (20. elokuuta) 1862 päivätyllä salaisella kirjelmällään on ilmaissut hyväksyvänsä senaatin 16 huhtikuuta edellisenä...

Siestarjoen kivääritehtaan liittäminen Pietarin kuvernementtiin, lausunto senaatin täysistunnossa 20.7.1863

20.7.1863
Kun asiakirjat oli luettu, sanoi senaattori Snellman – että senaattori omasta puolestaan katsoi, että hänen tulisi Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen esittää seuraavaa: Mikäli Hänen Keisarillinen Majesteettinsa pitäisi maalle hyödyllisenä tukea ehdotusta, että Viipurin läänistä erotettaisiin ja...

Hypoteekkiyhdistyksen ulkomainen laina, lausunto senaatin talousosastossa 23.7.1863

23.7.1863
...jolloin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon – että senaattorin harkintaan on tullut, millä tavoin toisaalta Hypoteekkiyhdistys voisi olemassaoloaan vaarantamatta ottaa tai saada ulkomaista lainaa ennen kuin metalliraha on Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 8. elokuuta (20. elokuuta)...

Pakkahuoneentarkastajan eläke (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 6.8.1863

6.8.1863
...jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa: – Pakkahuoneentarkastaja Taxell otettiin 7. toukokuuta 1824 kersantiksi entiseen Keisarillisen 2. suomalaisen jalkaväkirykmentin Heinolan pataljoonaan. Saatuaan 21. lokakuuta 1829 eron sotilaspalveluksesta nimitettiin hänet 30. lokakuuta 1834...