Dokumentit

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1857: Ulkomaista kirjallisuutta

1.12.1857
Thomas Babington Macaulayn teoksesta ”History of England” on, sitten kun teos ensimmäisen kerran tässä lehdessä mainittiin, ilmestynyt vielä viisi osaa, siis yhteensä kahdeksan osaa. Silti nämä kahdeksan nidettä tai vihkosta käsittävät, jos ei oteta huomioon johdantokatsausta Englannin vanhempaan...

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1857: Lause ja arvostelma

1.12.1857
Ne lukijat, joita tällaiset kysymykset jollain tapaa kiinnostavat, muistavat ehkä sen sanasodan, johon lehtemme joutui julkaistuaan moittivan arvostelun vasta ilmestyneestä ns. ”Yleisestä kieliopista”. Kirjaa ja sen määritelmiä ryhtyi kirjeenkirjoittaja B–r [E. J. W. af Brunér] innolla puolustamaan...

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1857: Suomen heimon rodusta

1.12.1857
Mr. d’Omalius Halloy on Belgian Akatemiassa julkaissut tutkimuksen joka koskee myös Suomen heimon luokittelua rotuerojen suhteen. Julkaisua selvitetään l’Institut-lehdessä. Hra d’Omalius lukee Cuvierin mukaan Suomen kansan kaukasialaiseen [valkoiseen] rotuun kuuluvaksi. Hän pitää hiusten ja silmien...

Suunnitelma suomenkielisen kansakoulunopettajaseminaarin järjestämiseksi, konsepti

5.12.1857
[saksaksi] Opetuksesta huolehtii rehtori, jonka palkka on 500 hopearuplaa. – kollega, 300 – Stipendejä varten seminaari saa valtiolta vuotuisen määrärahan *** viittä 30 ruplan stipendiä varten – viittätoista 20 ruplan = 450.– kirjoja ja kirjastoa varten 40.– lämmitykseen, valaistukseen ja kalustoon...

Lausunto Keisarillisesta Suomen Talousseurasta Turussa

10.12.1857
Keisarillinen Talousseura on suvainnut kunnioittaa minua kirjeellä 22. toukokuuta tänä vuonna ja kehottanut ilmaisemaan seuralle vähäpätöisen mielipiteeni eräistä maatalouden kohentamista koskevista toimenpiteistä, joita seuran pitäisi esittää alamaisessa lausunnossaan, joka sitä on kehotettu...

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1858: 1858

2.1.1858
Uudenvuoden toivotus lehden kunnioitetuille lukijoille tulee vastoin tapaa myöhässä. Vuoden jokainen päivä on kuitenkin myös uudenvuodenpäivä, eikä paljon auttaisi, jos ihminen vain kerran vuodessa katuisi virheitään ja päättäisi tehdä parannuksen. Vain ihmiselämän väistämättömillä vaiheilla on...

Käytännöllinen siveysoppi, siveysopin luentosarjan käsikirjoitus keväällä 1858

10.1.1858
[1]   Hyvät herrat. – Lähinnä meidän on tarpeen ymmärtää, miten siveellinen subjekti on sama asia kuin oikean olemassaolo hengen objektiivisesti olemassa olevana maailmana. Katsomme ennalta kehittelyä, joka on edessämme. Sanomme: tehtävämme on tarkastella perheen, kansalaisyhteiskunnan, valtion...

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1858: Suomalaiset siirtolaiset Ruotsissa

1.2.1858
Lukijaa ehkä hämmentävä otsikko saa selityksensä alempana. Kun saimme tässä numerossa julkaistut säkeet Nervanderin kuolinpäivänä, ensimmäisenä tunteena niitä lukiessamme oli luonnollisesti henkiin herännyt suru ja kaipaus. Siihen sekoittuivat mietteet siitä, miten vähän jopa lahjakkaimman yksilön...

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1858: Kotimaista kirjallisuutta

1.2.1858
Lehtemme ei voi vaieten sivuuttaa niitä kuluneen vuoden kotimaisia painotuotteita joiden ilmoittamisen se on toistaiseksi laiminlyönyt. Niihin kuuluvat ensisijaisesti:   Finlands minnesvärda män, andra bandets 3:e häfte. H:fors [Suomen merkkimiehiä, toisen niteen 3. vihko. Helsinki.]   On kuulunut...

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1858: T*** Helsingfors Tidningarissa

10.2.1858
Täyttääksemme palstan, joka täytyy täyttää, puhumme asiasta, jossa tuskin on siihen aihetta. Hra T*** [C. W. Törnegren] valistaa ja sivistää yleisöä muutamilla vuodatuksilla jotka koskevat Litteraturbladia vuodelta 1857. Se ei ole kritiikkiä lehden ohjelmasta – mitään sellaista monitähtinen T. ei...